Reducerat öppethållande

Förskolorna öppnar vanligtvis klockan 06.30 och stänger 18.30 om behovet finns.

Studiedagar med reducerat öppethållande 

För att möjliggöra planering och utveckling av verksamheten har förskolan under året reducerat öppethållande under några dagar. Då är verksamheten samlad till någon av kommunens förskolor för dem som oundgängligen behöver omsorg denna dag.   

2020/2021

  • 2020-09-14
  • 2020-11-02
  • 2021-01-08
  • 2021-05-17

Reducerat öppethållande sommaren 2021
(v. 28, 29, 30 och 31)

Under veckorna 28, 29, 30 och 31 är förskolor i Hammarö kommun sammanslagna. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas på Hallersruds förskola samt Götetorps förskola (beroende på vart på Hammarö barnet går i förskola).

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-03-31