Skage fyr

Sydspetsen på Hammarö är en genuin bit Vänerkust med en fantastisk utsikt över det öppna Vänern. Eftersom den till största delen är oexploaterad och det finns bilväg nästan ända fram är platsen ett populärt utflyktsmål. Här kan njutas av både bad och friluftsliv.

klippor och växtlighet i förgrunden, fyr i bakgrunden

Skage fyr byggs

1872 byggdes fyren på Hammarös sydspets som namngavs till Hammarö Skage fyr. "Hammar" betyder klippa eller bergsknalle och med "skage" menas udde. Den byggdes av Anders G. Andersson, bygg- och fyrmästare, på uppdrag av "Wenerns Seglations Direktion" som ägde marken. Han fick dock hjälp av anhöriga att sköta fyren eftersom han ofta var upptagen med andra fyrar runt Vänern. 1907 tillträdde en fyrvaktare vid namn Johan Olsson. 

Varningsfyr

Hammarö Skage fyr var ingen seglationsfyr utan en varningsfyr. Den hade enbart rött sken och dess uppgift var att varna för de förrädiska Grisskären. Omkring 1930 ansågs det att det var överflödigt med Skage fyr och det fanns planer på att riva den.

1932 tog några män i Karlstad saken i egna händer och gjorde ett försök att förvärva fyren och dess byggnader. Intresset växte och 1934 köptes tomten med fyr och allt. Föreningen Fyrtornet bildades och tog över förvaltningen av fyr och tomt.

Hammarö fågelstation

Runt 1960-talet började ornitologerna visa intresse för området och så bilades Hammarö fågelstation. Den drivs av Karlstads Ornitologiska Förening. Under slutet av 1970-talet upprättades en spång och en märkningskur för att underlätta fågelstationens arbete med ringmärkning och information om flyttfåglar. Under senhösten 1991 uppfördes också en informationsplattform vid södra delen av spången.

 

Sidan uppdaterad: 2022-05-01