Uppvärmning

Det är inte helt enkelt att välja uppvärmning för ett hus. Det finns många olika värmesystem att välja mellan och alla alternativ har sina fördelar och nackdelar.

Vad ska jag tänka på när jag väljer uppvärmningssystem?

Det första du bör ta reda på är vilka alternativ som kan vara intressanta utifrån förutsättningarna för just ditt hus. Vilka alternativ som fungerar beror framför allt på var huset ligger, markförhållandena och vilken typ av hus det gäller.

Olika värmesystem kräver olika mycket arbete av dig. Du måste därför också fundera på hur stor insats du själv bedömer att du klarar av. När du tagit reda på vilka uppvärmningssystem som är möjliga för ditt hus, bör du gå igenom fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen innan du bestämmer dig.

Vilka uppvärmningssystem finns det att välja mellan?

Idag dominerar följande alternativ vid ny- eller ombyggnad:

  • Värmepumpar av olika slag
  • Fjärrvärme
  • Biobränsleförbränning med ved eller pellets
  • Solvärme eller solel - som komplement
Sidan uppdaterad: 2023-05-03