Information med anledning av coronaviruset

Kommunen följer utvecklingen av coronaviruset och samverkar med berörda myndigheter vid behov.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Vaccinera dig

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det är Region Värmland som planerar och genomför vaccineringen i Värmland.

Läs mer om vaccination på 1177, Region Värmlands webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Gäller även om du testat negativ med ett självtest.

Är du ovaccinerad?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. 

Läs mer om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sidan uppdaterad: 2022-06-09