Stöd och rådgivning

Till Hammarö kommun kan du vända dig om du har frågor som handlar om företag eller företagande. Vi hjälper dig till exempel om du har tankar kring att starta eget företag, om du vill veta vilka tillstånd du behöver eller om letar efter en ny lokal eller mark.

Medarbetare har avstämning vid dator

Samarbetspartners för stöd och rådgivning

Vi samarbetar med andra organisationer för att på bästa sätt kunna stötta och främja näringslivet och företagande. Du som företagare är välkommen att nyttja dessa kontakter och du kan bland annat få hjälp med coaching, nätverkande, kurser, finansieringsmöjligheter, bidrag och inspiration. 

Projekt och nätverk som Hammarö kommun medfinansierar


Länkar för rådgivning och stöd

Almi företagspartner
Har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. De erbjuder även finansiering och rådgivning. 

Business Sweden
Gör det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats gör de utlandssatsningar möjliga – snabbare och enklare.

Compare - digital utveckling och innovation
Är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets. Erbjuder utbildningar inom det digitala för små- och medelstora företag i Värmland. 

Drivhuset Karlstad
Hjälper främst högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer men stöttar även idésprutor, frilansare, företagare, eldsjälar och förändringsfantaster på utvecklingsresan.

Företagarna 
Riksorganisation för företag som verkar för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. 

Handelskammaren Värmland
En av elva regionala, fria och obundna handelskamrar. Huvuduppgiften är att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen genom att jobba för ett attraktivt och tillgängligare Värmland. 

Leader Närheten - hållbar landsbygdsutveckling
Leader Närheten fördelar stöd till projekt inom kommunerna Hammarö, Karlstad, Grums, Kil och Forshaga i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. 

Nyföretagarcentrum södra Värmland
Håller kostnadsfria rådgivningar och starta eget kurser för dig som är företagare eller har funderingar på att starta eget.

Nifa-branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag
Riktar sig mot dig som är mat- eller dryckesföretagare och som vill utveckla din verksamhet, öka din lönsamhet och skaffa nya samarbetspartners. 

Sting Bioeconomy
Utvecklar människor och affärsidéer till växande företag genom inkubator och alumn verksamhet.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv driver frågor och tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet.

Ung Företagsamhet Värmland
En icke vinstdrivande och partipolitisk obunden organisation som arbetar för att skapa ett ökat företagsamt självförtroende hos unga människor.

Verksamt.se
På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Visit Värmland
Håller kurser och utbildningar för dig som är verksam inom besöksnäring. Du kan prenumerara på Visit Värmlands nyhetsbrev för att ta del av nyheter, kurser och inspiration inom besöksnäringen. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-05-05