Ämnen

På den här sidan kan du läsa mer om varje ämne. Instrument som går att hyra är blås- och stråkinstrument (finns dock i begränsat antal). Om du exempelvis vill gå på pianoundervisning krävs det att du har tillgång till ett piano eller digitalpiano, ej keyboard.

Ungdomar i rosa kläder mot rosa bakgrund

Vi vill också påminna om några enkla rutiner som kan göra att du får ut mer av din undervisning:

  • Öva, dagligen om möjligt, i en lugn ostörd vrå
  • Komma ihåg att ta med såväl instrument som noter till lektion
  • Anmäla frånvaro till läraren på det vis som läraren anvisat

 

Altviolin

Altviolin är ett stråkinstrument som i princip spelas som en violin. Men på grund av att den är större än violinen kräver den ett något större grepp och grövre stråke. Tonen är också djupare än violinens. Du får lära dig grundläggande finger-och stråkhantering, not- och låtspel samt melodier. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa. 
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om altiviolin (extern länk)

Akustisk gitarr

Den akustiska gitarren används både som melodi- och kompinstrument. Den kan ha nylonsträngar eller stålsträngar. Stålsträngade gitarrer används mest inom popmusik och nylonsträngade inom klassisk musik. Vi kommer att gå genom grundläggande fingersättning, ackord och melodispel. Vi varierar kända låtar med övningsmelodier. Om det finns elevunderlag kan man gå vidare till att spela i en rockgrupp eller annan form av ensemble.

Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om akustisk gitarr (extern länk) 

Cello

Cellon är ett stråkinstrument som till det yttre ser ut som en stor fiol men har en djup vacker ton. Den passar som både solo- och ensembleinstrument. Cellon finns i många olika storlekar, därför kan du (i mån av plats) börja redan som 5-åring hos oss. Du får lära sig att använda stråken, men även att knäppa på strängarna med fingrarna. Redan första terminen lär du dig att spela små melodier. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om cello (extern länk)

Drama

På teaterlektionerna tränar vi vårt eget instrument – kroppen - att kunna gestalta och leva sig in i olika roller. Genom teaterlekar, improvisations- och dramaövningar utvecklas kreativitet och fantasi. Teater ger självförtroende, är personlighetsutvecklande och övar upp samarbets och kommunikationsförmågan. Verksamheten riktar sig till barn från 8 år och uppåt. Under året får eleverna göra någon form av framträdande med sin grupp eller i samarbete med andra ensembler inom kulturskolan.
Klicka här för att både lysssna och lära dig mer om drama (extern länk)

Elbas

Elbas används inom alla genrer inom populärmusiken. Den har tjockare strängar än gitarrens och ger ett mörkare ljud. Precis som med elgitarr, så behöver elbasen en förstärkare för att få ljud. Om det finns elevunderlag kan man gå vidare till att spela i en rockgrupp eller annan form av ensemble.
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om bas (extern länk)

Elgitarr

Elgitarren används i alla genrer inom populärmusiken. Den har stålsträngar och kopplas till en förstärkare för att få ljud. Vi kommer att gå genom alltifrån ackord- och melodispel till snygga riff, solon och improvisation. Vi tittar också på olika ljudeffekter man kan få fram på förstärkaren. Om det finns elevunderlag kan man gå vidare till att spela i en rockgrupp eller annan form av ensemble.

Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om elgitarr (extern länk) 

Klarinett

Klarinetten är ett träblåsinstrument och är ett allroundinstrument som används flitigt inom flera olika musikstilar, alltifrån folkmusik till jazz och klassisk musik. Du kommer att lära dig grundläggande sättning för fingrar och mun. Du kommer även att lära dig att spela efter noter och spela mer avancerade melodier.
Kika här för att både lyssna och lära dig mer om klarinett (extern länk)

Kör och solosång 

Körerna Golden Birds (7-9 år) och Fortsättningskören (10-12 år) är körer där du sjunger alltifrån visor till moderna poplåtar. Du lär dig att använda hela omfånget av din röst och får ibland pröva att sjunga i stämmor. Vi uppträder ca 2 gånger per termin och naturligtvis gör vi ett luciatåg med lucia och julsånger. 
Vokalensemblen är en mindre kör med elever från 13 år och uppåt. Här sjunger vi ganska ofta i stämmor och prövar alla möjliga musikstilar. Ibland samarbetar vi med någon teatergrupp och jobbar med sceniskt projekt. Vi uppträder minst en gång per termin. 
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om sång (extern länk)

Solosång, från 12 år och uppåt. När du deltar i solosångsundervisning jobbar vi enskilt eller i grupp med två-tre elever. Du får grundligt gå igenom hur man jobbar sångtekniskt med din röst och utveckla röstens kvaliteter. Du får stort utrymme att påverka vilka sånger du ska jobba med och du får även möjlighet att någon gång per läsår framträda i något arrangemang på kulturskolan. Lärare är Peter Kronlöw.

Musiklek 

Är du mellan 6 och 8 år och tycker att sång, rörelse och rytm är bland det bästa som finns? Då är musiklek något för dig - för där övar vi på allt detta. Men vi övar även upp vår rums/tidsuppfattning, koncentrations- och fantasiförmåga och inte minst: vår musikalitet. Men det är inte bara musik, det är även lek. Vi lägger stort fokus på bra gemenskap i gruppen och att vi har det roligt tillsammans. Helt enkelt: musik+ lek = sant.

Piano 

Pianot är klaverinstrument som i mitten av 1800-talet fick den konstruktion den har idag. Det passar bra för både solostycken, ackompanjemang och som en del i ett pop- och rockband. Som pianoelev på Kulturskolan får du lära dig teknik och ackordspel samt not- och gehörsspel och vi spelar låtar - alltifrån "Spanien" till "Für Elise" och "Månskenssonaten". Du får också prova på olika genrer såsom pop, musikal, klassiskt och blues. På piano har vi övervägande individuell undervisning, men "två och två" kan också förekomma. Ibland finns det möjlighet att få spela i ett band eller i en orkester. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo för detta. Om du går på pianoundervisning krävs det att du har tillgång till ett piano eller ett digitalpiano (ej keyboard).
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om piano (extern länk) 

Saxofon

Saxofon är ett träblåsinstrument som förekommer i en mängd olika musikgenrer. Den finns i allt från jazz, pop- och rock till symfoniorkestrar. Du kommer att lära dig grundläggande teknik för fingrar och mun. Du kommer även att lära dig att spela efter noter och spela mer avancerade melodier. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Kika här för att både lyssna och lära dig mer om saxofon (extern länk)

Slagverk

Slagverk är ett samlingsnamn för en mängd olika instrument som man spelar på med händerna eller med olika redskap som t.ex. trumstockar. Exempel på slagverksinstrument är trummor, pukor, marimba, cymbal och congas. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Klicka här för att lyssna och lära dig lite mer om slagverk (extern länk)

Trumpet

Trumpeten är ett bleckblåsinstrument. Tonerna får du fram genom att trycka på ventilerna på instrumentet. Hos oss kommer du till att börja med att lära dig att spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Vi kommer även att gå genom finger- och munsättning. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Klicka här för att både lyssna och lära dig lite om trumpet (extern länk)

Trombon

Trombonen är ett bleckblåsinstrument som används inom många typer av musik som i t.ex. storband eller orkestrar. Genom att flytta draget ändrar man tonomfånget. Du kommer att lära dig sättning för finger samt mun. Undervisningen kommer att gå till så att du börjar med att lära dig att spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Klicka här för att både lyssna och lära dig lite mer om trombon (extern länk)

Tuba

Tuban är ett bleckblåsinstrument och är det djupaste instrumentet i bleckblåsfamiljen. Den används inom många typer av musik som till exempel i storband eller i orkestrar där den har basfunktionen. Hos oss kommer du till att börja med att lära dig att spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Vi kommer även att gå genom finger- och munsättning. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta det steget.
Klicka här för att både lyssna och lära dig lite mer om tuba (extern länk)

Tvärflöjt

Tvärflöjten är ett träblåsinstrument som man håller på tvären när man spelar. För att få olika toner trycker man på instrumentets klaffar. Vi kommer att gå genom fingerhållning, munställning samt andningsteknik. Du kommer även att lära dig att spela efter noter och spela mer avancerade melodier. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om tvärflöjt (extern länk)

Valthorn

Valthornet är ett bleckblåsinstrument som har sitt ursprung i posthornet. Tonerna får man fram genom att trycka på ventilerna på instrumentet. Du börjar med att lära dig spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Vi kommer även att gå genom finger- och munsättning. Möjlighet finns att ingå i skolans ensembler. Du och läraren kommer gemensamt fram till när det är dags att gå vidare till den nivån.
Klicka här för att både lyssna och lära dig mer om valthorn (extern länk)

Violin

Violinen är stråkfamiljens sopran med den ljusaste klangfärgen. Man kan antingen dra med stråken eller knäppa med fingrarna för att skapa ljud. I en symfoniorkester ser man en ”skog” av violiner framför dirigenten. Vi kommer att lära oss att hantera stråken på fiolen och hur man hittar med fingrarna på greppbrädan. Innan första terminen är till ända har vi i regel hunnit spela melodier såsom ”Lilla snigel” och ”Blinka lilla stjärna”. I slutet av terminen har de flesta fått en ganska god kunskap i notläsning och enklare rytmer. Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när det är dags att ta det steget.
Kika här för att både lyssna och lära dig mer om violin (extern länk)

Sidan uppdaterad: 2023-08-23