Kurser och grupper

Hitta ditt sätt att uttrycka dig. Kanske är det med ett instrument du alltid varit nyfiken på. Kanske upptäcker du ett nytt instrument eller så vill du hitta den kreativitet och det självförtroende som teater kan ge dig. Upptäck med oss på Kulturskolan.

Ungdomar i rosa kläder mot rosa bakgrund

Ta reda på mer om de ämnen vi erbjuder. Instrument som går att hyra är blås- och stråkinstrument. De finns dock i begränsat antal. Om du exempelvis vill gå på pianoundervisning krävs det att du har tillgång till ett piano eller digitalpiano, ej keyboard.

Vi vill också påminna om några enkla rutiner som kan göra att du får ut mer av din undervisning.

  • Öva, dagligen om möjligt, i en lugn ostörd vrå.
  • Komma ihåg att ta med såväl instrument som noter till lektion.
  • Anmäla frånvaro till läraren på det vis som läraren anvisat

 

Ämnen på Kulturskolan 

Altviolin

Altviolin är ett stråkinstrument som i princip spelas som en violin. Men på grund av att den är större än violinen kräver den ett något större grepp och grövre stråke. Tonen är också djupare än violinens. Du får lära dig grundläggande finger-och stråkhantering, not- och låtspel samt melodier. 

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa. 
Lyssna och lär dig mer om altviolin (Youtube)

Akustisk gitarr

Den akustiska gitarren används både som melodi- och kompinstrument. Den kan ha nylonsträngar eller stålsträngar. Stålsträngade gitarrer används mest inom popmusik och nylonsträngade inom klassisk musik. Du får lära dig grundläggande fingersättning, ackord och melodispel. Vi varierar kända låtar med övningsmelodier. 

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler och rockband. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.  
Lyssna och lär dig mer om akustisk gitarr (Youtube) 

Cello

Cellon är ett stråkinstrument med en djup vacker ton. Den passar som både solo- och ensembleinstrument. Cellon finns i många olika storlekar, därför kan du (i mån av plats) börja redan som 5-åring hos oss. Du får lära sig att använda stråken, men även att knäppa på strängarna med fingrarna. Redan första terminen lär du dig att spela små melodier.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om cello (Youtube)

Drama

På teaterlektionerna tränar vi vårt eget instrument – kroppen - att kunna gestalta och leva sig in i olika roller. Genom teaterlekar, improvisations- och dramaövningar utvecklas din kreativitet och fantasi. Under året får eleverna göra någon form av framträdande med sin grupp eller i samarbete med andra ensembler inom kulturskolan. Verksamheten riktar sig till barn från 8 år och uppåt
Lyssna och lär dig mer om drama (Youtube)

Elbas

Elbas används inom alla genrer inom populärmusiken. Den har tjockare strängar än gitarrens och ger ett mörkare ljud. Precis som med elgitarr, så behöver elbasen en förstärkare för att få ljud.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om elbas (Youtube)

Elgitarr

Elgitarren används i alla genrer inom populärmusiken. Den har stålsträngar och kopplas till en förstärkare för att få ljud. Du kommer att få lära dig alltifrån ackord- och melodispel till snygga riff, solon och improvisation. Vi tittar också på olika ljudeffekter man kan få fram på förstärkaren. 
 
Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.

Lyssna och lär dig mer om elgitarr (Youtube) 

Klarinett

Klarinetten är ett träblåsinstrument och är ett allroundinstrument som används flitigt inom flera olika musikstilar, alltifrån folkmusik till jazz och klassisk musik. Du kommer att lära dig grundläggande sättning för fingrar och mun. Du kommer även att lära dig att spela efter noter och spela mer avancerade melodier.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om klarinett (Youtube)

Kör och solosång 

  • Körerna Golden Birds (7-9 år) och Fortsättningskören (10-12 år) är körer där du sjunger alltifrån visor till moderna poplåtar. Du lär dig att använda hela omfånget av din röst och får ibland pröva att sjunga i stämmor. 
  • Vokalensemblen är en mindre kör med elever från 13 år och uppåt. Här sjunger vi ganska ofta i stämmor och prövar alla möjliga musikstilar. Ibland samarbetar vi med någon teatergrupp och jobbar med sceniskt projekt.  
  • Solosång, från 12 år och uppåt. Du får grundligt gå igenom hur man jobbar sångtekniskt med din röst och utveckla röstens kvaliteter. Du får stort utrymme att påverka vilka sånger du ska jobba med och du får även möjlighet att någon gång per läsår framträda i något arrangemang på kulturskolan. När du deltar i solosångsundervisning jobbar vi enskilt eller i grupp med två-tre elever.

Lyssna och lär dig mer om sång (Youtube)

Musiklek 

Musiklek är för dig mellan 6 och 8 år och som tycker att sång, rörelse och rytm är bland det bästa som finns. Här övar vi upp vår rums/tidsuppfattning, koncentrations- och fantasiförmåga och inte minst: vår musikalitet. Men det är inte bara musik, det är även lek. Vi lägger stort fokus på bra gemenskap i gruppen och att vi har det roligt tillsammans. 

Piano 

Pianot är klaverinstrument som passar bra för både solostycken, ackompanjemang och som en del i ett pop- och rockband. Du kommer att få lära dig teknik och ackordspel samt not- och gehörsspel. Du får också prova på olika genrer såsom pop, musikal, klassiskt och blues. På piano har vi övervägande individuell undervisning, men "två och två" kan också förekomma. Om du går på pianoundervisning krävs det att du har tillgång till ett piano eller ett digitalpiano (ej keyboard).

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om piano (Youtube) 

Saxofon

Saxofon är ett träblåsinstrument som förekommer i en mängd olika musikgenrer. Den finns i allt från jazz, pop- och rock till symfoniorkestrar. Du kommer att lära dig grundläggande teknik för fingrar och mun. Du kommer även att lära dig att spela efter noter och spela mer avancerade melodier.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om saxofon (Youtube)

Slagverk

Slagverk är ett samlingsnamn för en mängd olika instrument som man spelar på med händerna eller med olika redskap som t.ex. trumstockar. Exempel på slagverksinstrument är trummor, pukor, marimba, cymbal och congas.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om slagverk (Youtube)

Trumpet

Trumpeten är ett bleckblåsinstrument. Tonerna får du fram genom att trycka på ventilerna på instrumentet. Hos oss kommer du till att börja med att lära dig att spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Vi kommer även att gå genom finger- och munsättning.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om trumpet (Youtube)

Trombon

Trombonen är ett bleckblåsinstrument som används inom många typer av musik som i t.ex. storband eller orkestrar. Genom att flytta draget ändrar man tonomfånget. Du kommer att lära dig sättning för finger samt mun. Undervisningen kommer att gå till så att du börjar med att lära dig att spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om trombon (Youtube)

Tuba

Tuban är ett bleckblåsinstrument och är det djupaste instrumentet i bleckblåsfamiljen. Den används inom många typer av musik som till exempel i storband eller i orkestrar där den har basfunktionen. Hos oss kommer du till att börja med att lära dig att spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Vi kommer även att gå genom finger- och munsättning. 

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta det steget.
Lyssna och lär dig mer om tuba (Youtube)

Tvärflöjt

Tvärflöjten är ett träblåsinstrument som man håller på tvären när man spelar. För att få olika toner trycker man på instrumentets klaffar. Vi kommer att gå genom fingerhållning, munställning samt andningsteknik. Du kommer även att lära dig att spela efter noter och spela mer avancerade melodier.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå en någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om tvärflöjt (Youtube)

Valthorn

Valthornet är ett bleckblåsinstrument som har sitt ursprung i posthornet. Tonerna får man fram genom att trycka på ventilerna på instrumentet. Du börjar med att lära dig spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Vi kommer även att gå genom finger- och munsättning.

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när du är redo att ta steget att ingå i någon av dessa.
Lyssna och lär dig mer om valthorn (Youtube)

Violin

Violinen är stråkfamiljens sopran med den ljusaste klangfärgen. Man kan antingen dra med stråken eller knäppa med fingrarna för att skapa ljud. Du börjar med att lära dig spela enkla melodier för att sedan spela mer avancerade stycken. Under första terminen kommer du att få lära dig att hantera stråken på fiolen och att hitta med fingrarna på greppbrädan. 

Det finns möjlighet att ingå i kulturskolans olika ensembler. Läraren och du kommer gemensamt fram till när det är dags att ta det steget.
Lyssna och lär dig mer om violin (Youtube)

Sidan uppdaterad: 2024-03-21