Jätteloka

Jättelokan är en ståtlig men ovälkommen gäst i vår natur. Växten är en trädgårdsrymling och var en omtyckt och praktfull perenn i trädgårdarna vid sekelskiftet.

Bild på jättebjörnloka.
Bild på ett bestånd av jätteloka

Jättelokan är också känd som jättebjörnloka, jättefloka, kaukasisk björnloka, kaukasisk jättefloka, kungsholmsbjörnloka; kungsholmsloka, sibirisk jättebjörnfloka, tromsöloka och tromsöpalm. 

Bekämpning

Förvildade exemplar ska förstöras och spridningen stoppas, eftersom arten hotar inhemska djur och växter och utsöndrar giftig växtsaft som tillsammans med solljus kan ge svåra brännskador på människor. 

Beskrivning

Jätteloka är en storväxt, flerårig ört som blommar i juli-augusti. Blommorna är vita och sitter i mycket stora, plattade till halvklotformigt välvda flockar. De yttersta blommorna i flocken är oftast större än de övriga. Ståndarna har gröngula eller rödaktiga ståndarknappar. Frukterna är drygt en centimeter långa, runda till elliptiska, med kraftiga oljekanaler som är vidgade nedtill.  

Sidan uppdaterad: 2023-04-28