Bärstadsskolan F-6

Bärsta Idrottshall.jpg

Skolan präglas av ett genomgående miljötema – både vad gäller byggnaden och vår arbetsmiljö för elever och personal – skolan är certifierad för Miljöbyggnad Guld.
Vi har ljusa och fina lokaler avsedda för både teori samt praktisk/estetisk verksamhet och vi har dessutom tillgång till en fantastisk utemiljö som lockar till lek och lärande.
Ett gediget arbete genomförs av duktiga och behöriga pedagoger vad gäller kunskapsinhämtning och värdegrundsarbete bland våra elever i skolans alla verksamheter.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2017-07-25