Stöd och stimulans

För att ge den enskilde eleven rätt att utvecklas så långt som möjligt utefter dennes förutsättningar arbetar Bärstadsskolan med flera pedagoger med kompletterande kompetenser i klassrummet under största delen av skoldagen. Det ger eleverna möjlighet till en varierad undervisning av skickliga pedagoger vilket gör att elevernas behov av stöd och stimulans i sin utveckling gås tillmötes.

Vi har också tillgång till vår elevhälsa för att kunna tillgodose den enskilde elevens eller elevgruppens behov. I elevhälsan ingår förutom rektor även specialpedagog, kurator och skolsköterska. Det finns också tillgång till skolpsykolog och skolläkare i kommunen. 

Sidan uppdaterad: 2022-11-02