Årets företagare

Hammarö kommun delar årligen ut en hedersutmärkelse till årets företagare. Utmärkelsen är ett led i arbetet med att skapa goda relationer mellan kommunen och näringslivet.

Handslag

För att bli nominerad till årets företagare ska vissa kriterier uppfyllas, här nedan kan du se vilka.

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etcetera
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etcetera.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Bakgrund

Årets Företagare delas ut årligen av organisationen Företagarna. Det är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för företagare. Utmärkelsen ges varje år i oktober i Stockholms stadshus, tillsammans med priset för Årets Unga Företagare. 

Hur blir man Årets Företagare?

Årets Företagare har gamla anor. Redan för över 80 år sedan delades föregångare till dagens utmärkelse ut. Från mitten av 1980-talet har Årets Företagare korats lokalt och sedan 2007 väljs även en vinnare för hela landet. Först utses en vinnare i kommunen, kommunvinnarna samlas sen i en regionsfinal och alla regionala vinnarna går sen vidare till den stora finalen Årets Företagare Sverige. 

Totalt är det 21 regionfinalister som gör upp om den nationella titeln. Alla kandidater granskas noga och UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda. Vinnarna för Årets Företagare i Sverige utses av en jury bestående av framgångsrika företagare och erfarna företagsledare.

Hur utses kandidat i Hammarö kommun

  • Företagarnas förening (Karlstad/Hammarö/Grums) utser sina deltagare genom öppen nominering och de samarbetar med Hammarö kommun i både nominering och juryarbetet. Hammarö kommun går ut i sina kanaler för att få in nomineringar enligt satta kriterier.
  • De nominerade redovisas till Kommunstyrelsen som ser ut en kandidat. Därefter gör Företagarna rutinkontroll via UC innan den blir godkänd.
  • När företagaren är godkänd så hyllas den tillsammans med Hammarö kommunrepresentanter och organisationen Företagarna. Med blommor/tårta och en lunch samt diplom.
  • Nästa steg är att gå vidare till regionsfinal som är hos Landshövdingen. De som sedan går vidare är då i final på nationell nivå och den sker i Blå hallen. 

 

Vart lämnar du nomineringen?

Skicka ditt förslag med motivering till kommunstyrelsen@hammaro.se senast 15 februari 2022.

 

Årets företagare på Hammarö 2021

Katarina Skoglund, Arianns

Motivering till utmärkelsen: Hon har alltid satt kunden i fokus och under rådande omständigheter har hon agerat klokt för att kunden ska känna sig trygg och välkommen till hennes butik. Hon har säkrat sin butik, kunderna kan ringa henne så filmar hon runt i butiken, de kan handla och betala senare via svisch, antingen körs det hem till dem eller så kan de hämta det på Katarinas hemmatrapp.

Hon ser till varje kunds önskan och försöker bemöta den med flera olika förslag så kunden blir nöjd och hon är form av ett socialt nav, hon vet vad sina kunder heter och vad som de gillar, vilka färger som passar dem.

 Katarina Skoglund, Arianns guld och presentbutik.

Årets företagare

Klicka här för att se tidigare vinnare av Årets företagare i Hammarö kommun.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-12-13