Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra för din hälsa och miljön! Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, men svarar för stor del av mängden utsläpp. När du väljer cykeln framför bilen blir det en vinst för miljön. Du löper mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och bidrar till ett Hammarö med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med att det ska bli ännu säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel.

Vy över Vänern med två cyklar i förgrunden

Cykelplan

Vi har tagit fram en cykelplan som visar hur Hammarö ska utvecklas som en cykelvänlig kommun.

Cykelplanen ska främja person- och godstransporter med cykel i och mellan närliggande tätorter. Cykelplanen ska bidra till bättre rörlighet för barn, bättre folkhälsa, tryggare trafikmiljöer, minskad klimat- och miljöpåverkan samt kostnadseffektivare transporter i tätorten.

I cykelplanen finns kartor över planerade utbyggnationer av cykelvägarna. 

Cykla säkert

Många trafikanter ska samsas på gator, gångbanor och cykelbanor. För att skapa en säker miljö, både för dig som cyklar och för andra trafikanter, behöver vi hjälpas åt.

Samspel i trafiken

Det uppstår ibland situationer i trafiken där det inte är självklart hur du bör agera. Det är viktigt att vara lite extra uppmärksam, se dig om och ge tydliga tecken.

10 tips för cyklister

  1. Ge tecken. Sträck ut armen i god tid åt det håll du planerar svänga. Planerar du att stanna cykeln, lyft vänsterhanden rakt upp för att signalera.
  2. Undvik att stanna i cykelbanan. Stopp i cykelbanan kan orsaka olyckor. Måste du ändå stanna, kör åt sidan.
  3. Parkera cykeln lämpligt. Parkera inte cykeln på ett sätt som blir ett hinder för andra trafikanter.
  4. Anpassa dig till fotgängare. Behöver du cykla på en gågata, sänk hastigheten. Här är det fotgängarnas takt som råder. Du behöver också lämna företräde för gående.
  5. Använd ringklocka. Enligt lag ska din cykel vara utrustad med ringklocka. Använd ringklockan när du behöver göra andra trafikanter uppmärksamma.
  6. Se upp för bildörrar. Håll avstånd till parkerade bilar. En hastigt öppnad dörr eller utsvängande bil kan innebära livsfara.
  7. Sök ögonkontakt. I knepiga situationer – till exempel i korsningar – sök ögonkontakt med dina medtrafikanter.
  8. Behåll telefonen i fickan. Cykling kräver uppmärksamhet. Undvik att använda telefonen när du cyklar. Måste du använda den, kör åt sidan och stanna.
  9. Ta det lugnt. Anpassa hastigheten efter trafiken och håll avståndet.
  10. Se till att du syns. Utöver belysning och reflexer på cykeln – använd gärna reflexer och varselfärger på din klädsel. Det är viktigt att du syns!
Sidan uppdaterad: 2023-06-19