Avfall och återvinning

När du lämnar dina sopor på rätt ställe gör du en insats för vår miljö. Det hindrar att farliga ämnen kommer ut i naturen och det bidrar till att det som är värdefullt återvinns.

Flicka som slänger skräp i sopkärl

Från och med årsskiftet 2022/2023 ansvarar Hammarö Energi AB för renhållning och återvinning i Hammarö kommun. 

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. 

Förutom EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, styrs avfallshanteringen i Hammarö kommun även av lokala föreskrifter om avfallshantering.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-03-02