Avfall och återvinning

När du lämnar dina sopor på rätt ställe gör du en insats för vår miljö. Det hindrar att farliga ämnen kommer ut i naturen och det bidrar till att det som är värdefullt återvinns.

Flicka som slänger skräp i sopkärl

Sophämtningen sker efter ordinarie schema under jul, nyår och trettonhelgen 2022/23.

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. 

Förutom EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, styrs avfallshanteringen i Hammarö kommun även av lokala föreskrifter om avfallshantering.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-12-21