Inackorderingstillägg

Skolelever sitter i klassrum

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Bidragets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

Du kan inte få både inackorderingstillägg och busskort. Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Det är hos din hemkommun du söker inackorderingstillägg när du ska studera i en gymnasieskola som drivs av kommun eller region.

 Klicka på denna länk för att söka inackorderingstillägg via vår e-tjänst

Studerar du på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Sidan uppdaterad: 2022-09-14