Inackorderingstillägg

Skolelever sitter i klassrum

Det är hos din hemkommun du söker inackorderingstillägg när du ska studera i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting.

 Klicka på denna länk för att söka inackorderingstillägg via vår e-tjänst

Studerar du på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg kan beviljas:

  • Om du på grund av lång resväg (minst 45 km enkel resa) måste inackordera dig på skolorten.
  • Om avståndet mellan hemmet och skolorten är mindre än 45 km men den totala restiden (inklusive väntetider) fram och åter mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.

För bidraget finns ingen nedre åldersgräns men du kan längst få det till och med vårterminen det år du fyller 20. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Bidragets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Du kan inte få både inackorderingstillägg och busskort. Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05