Anmälan

Så här anmäler du dig
Klicka på länken ”Anmälan till Kulturskolan” som ligger under E-tjänster på den här sidan. Du kan anmäla dig till tre olika instrumentalternativ (solosång räknas som instrument). Dessa tre alternativ kan lämnas i prioriteringsordning. Utöver instrumentalternativ kan du också anmäla dig till ett valfritt antal gruppaktiviteter.

Anmälningsdatumet är din köplats
Datumet då intresseanmälan registreras fungerar som en köplats i väntelistorna till de olika aktiviteterna. Väntetiden varierar beroende på aktivitet. Alla intresseanmälningar sparas tills anmälaren själv meddelar att den vill stryka någon aktivitet (detta gäller även om man blivit antagen till någon aktivitet).

Elevintag och väntetid
Hammarö kulturskola har ett fast antal studieplatser på respektive ämne. Det innebär att det är omsättningen på elever som avgör väntetiden. När plats erbjuds måste svar ges inom två arbetsdagar. Intag sker oftast vid terminsstart, men även ibland under pågående termin. Vid nyintagning har eleven en prövotid på tre undervisningstillfällen innan antagningen är fastställd och kommer då att faktureras.

När man antas till ett av sina instrumentval behåller man sin köplats till övriga instrumentval. En gång per läsår skickar Kulturskolan ut post med anmodan att bekräfta registeruppgifter. Att inte svara på den anmodan innebär att anmälningsuppgifter stryks i våra väntelistor och därmed tappar man sin köplats. Vid vårterminens slut ska även besked lämnas om man vill kvarstå som elev nästkommande termin.

Datum för start
Kulturskolan följer grundskolans läsårstider. Det är vanligast att man får plats vid läsårsstart, men det kan även ske intagning under läsårets gång. Har du anmält dig till flera alternativ blir du erbjuden att börja där plats först uppstår. Kulturskolan har i regel ett fast antal platser på respektive aktivitet vilket gör att väntetiden kan variera beroende på hur många elever som slutar. 

 

Sidan uppdaterad: 2023-08-23