Anmäla eller säga upp plats

Anmälningsdatumet är din köplats. Hammarö kulturskola har ett fast antal studieplatser på respektive ämne. Det innebär att det är omsättningen på elever som avgör väntetiden. För att vara elev hos oss måste du vara folkbokförd i Hammarö kommun.

Anmälan - gör så här

Klicka på länken ”Anmälan till Kulturskolan” som ligger under E-tjänster på den här sidan. I e-tjänsten kan du välja högst tre instrumentalternativ, där solosång räknas som ett instrument, samt utöver dessa tre alternativ välja valfritt antal gruppaktiviteter och dessa är kör, musiklek och teater.

Välj aktivitet
Du anmäler genom att på en aktivitet välja ”Lägg i korgen”. I ”Övrig information” kan du skriva det du tycker att Kulturskolan behöver veta. Det kan till exempel vara om den du anmäler tidigare spelat på kulturskola eller om det finns allergier.

Prioritera aktivitet
Prioritera alternativen i den ordning de är intressanta för dig. Detta gäller dina instrumentalternativ och inte gruppaktiviteterna. När du har valt aktiviteter klickar du på kundkorgen och där kan du välja prioriteringsordning för dem.

Din anmälan sparas
Alla anmälningar sparas, men måste efter uppmaning via mejl, återanmälas i slutet av maj månad. Att inte svara innebär att anmälningsuppgifterna stryks i våra väntelistor. Du tappar därmed din köplats. 
Den som antas till ett av sina instrumentval behåller sin köplats till övriga instrumentval

Anmälningsdatumet är din köplats
Datumet då anmälan registreras fungerar som en köplats i väntelistorna till de olika aktiviteterna. Väntetiden varierar beroende på aktivitet. 

Svara på erbjudande om plats
När en plats erbjuds vill vi ha svar inom två arbetsdagar. Vi erbjuder inte platsen till någon annan förrän vi har haft kontakt. Erbjudandet kommer både som e-post och som SMS. Var därför noggrann med att ange rätt kontaktuppgifter i din anmälan. Har du anmält dig till flera alternativ blir du erbjuden att börja där plats först uppstår. 

Byta och avsluta
Vill du byta instrumentaktivitet efter att ha blivit antagen till instrumentkurs meddelar du detta till Kulturskolans expedition. Tidigare anmälda ködatum gäller. Intresseanmälan till helt ny instrumentaktivitet innebär nytt ködatum. Byte sker företrädesvis vid terminsskifte. 
Om du vill sluta säger du upp platsen via SpeedAdmins system (e-post och sms) till respektive kursledare. Om ny termin är påbörjad faktureras du för hela terminen. Som nybörjare har du dock tre prova på-tillfällen innan faktura skickas.

Elevintag och väntetid

För vissa aktiviteter kan väntetiden vara flera år. Det beror på att Hammarö Kulturskola har ett fast antal studieplatser på respektive ämne. Det är alltså först när någon väljer att sluta som det blir en ledig plats. Kulturskolan följer grundskolans läsårstider. Intag sker oftast vid terminsstart, men även ibland under pågående termin. Vid nyintagning har eleven en prövotid på tre undervisningstillfällen innan antagningen är fastställd. Då skickas också fakturan. Har du anmält dig till flera alternativ blir du erbjuden att börja där plats först uppstår. 

Sidan uppdaterad: 2024-03-21