Förhindra fallolyckor - träna upp din balans!

Risken för att du ska tappa balansen och ramla ökar med åldern. Men du kan förebygga fallskador genom att röra på dig. Det är aldrig för tidigt eller för sent att börja träna muskler, kondition och balans.

Äldre kvinna går balansgång. Äldre man går bredvid och håller kvinnan i handen.

Socialstyrelsen har tagit fram olika typer av material i form av broschyrer, checklistor och träningsprogram som vänder sig direkt till äldre personer, med information om hur man själv kan minska risken att falla. Du hittar dem till höger under rubriken Läs mer på andra websidor. 

Här är ett enkelt balans och styrketräningsprogram som vem som helst kan köra hemma. 

Fallprevention - Balans- och träningsprogram för att förebygga fallolyckor (5 minuter 45 sekunder) - Socialstyrelsen from Socialstyrelsen on Vimeo.

Sidan uppdaterad: 2022-01-19