Orm i naturen

I Sverige finns tre ormarter: huggorm, hasselsnok och snok (inklusive gotlandssnok). De är alla fridlysta - i hela landet.

Snokarna är helt ofarliga, men förväxlas ibland med huggorm på grund av mönstret på kroppen. 
Huggormen lever främst på sorkar och möss och kan på så vis göra viss nytta. Den går aldrig till anfall, utan biter bara om den känner sig hotad.

Orm på tomten

Om det finns orm på tomten, kan man göra tomten otrivsam för ormen genom att hålla gräset kortklippt, ta bort rishögar och inte placera komposter eller lövhögar nära huset. 
Det är inte tillåtet att fånga eller döda huggorm och andra ormar i naturen. Om det finns huggorm på tomten får man dock flytta den, och om ingen annan lösning finns får man i sista hand döda huggormen. 
Snok och hasselsnok får aldrig flyttas eller dödas utan tillstånd.

Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen i Värmland.

Sidan uppdaterad: 2023-04-28