Kommunfullmäktige under 2024

Här nedan kan du ta del av sammanträden för Hammarö kommuns kommunfullmäktige under 2024 och de ärenden som redan nu är planerade för året.

Inget sammanträde januari 

 

5 februari

 

25 mars 

 • Instruktion till årsstämma Mittnät AB

29 april

 • Instruktion till årsstämma Hammarö Energi AB
 • Instruktion till årsstämma AB Hammaröbostäder
 • Årsredovisning Hammarö kommun 2023
 • Beslut om ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

24 juni

 • Budget och kommunfullmäktiges mål 2025
 • Beslut om utdebitering (skatt) för 2025
 • Ekonomisk uppföljning per 30 april 2024
 • Revisionens budget för 2025

 

Inget sammanträde augusti

 

2 september

 

30 september

 • Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2025

 

21 oktober

 • Delårsrapport per 31 augusti
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

25 november


16 december

 • Lån och borgen 2025
Sidan uppdaterad: 2024-01-03