Mat i skola

I Hammarö kommun ska alla barn och elever få en näringsriktig, varierad och god mat. Om ditt barn har en matallergi, överkänslighet eller om det finns andra starka skäl kan det få specialkost.

Barn tar mat från servering i skolmatsal

Maten i grundskola

Skolan har en enastående möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn och ungdomar.

Hem och familj har det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet i skolan är det av största vikt att goda vanor främjas och riktlinjer finns och följs. Läs hela vår Kostriktlinje


Om eleverna inte ska äta ordinarie lunch på skola/förskola, eller om ni vill byta ut lunchen mot utflyktslunch är det viktigt att meddela detta senast 10 arbetsdagar före aktuellt datum. Hämta blankett för avbeställning av lunch/beställning av utflyktslunch här

 

Vad blir det för mat?

Framtagande av matsedel sker i samråd med matgäster och personal genom att den skickas ut för synpunkter i god tid innan den används.

Matlagning från grunden förordas. Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Gällande nationella näringsrekommendationer och riktlinjer följs vid planering och tillagning av alla måltider.

Inom skolan serveras en maträtt med tillbehör såsom salladsbuffé, knäckebröd och smörgåsmargarin. Måltidsdryck är vatten med möjlighet till alternativ som mjölk 5 dagar i veckan.

Länk till skolmatsappen

Säkra måltider - specialkost

Det finns olika skäl till behov av specialkost; medicinska, religiösa och etiska. Det är viktigt att de elever som har behov av specialkost av medicinska skäl har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel utesluts ur kosten.

Vårdnadshavare gör en ansökan om specialkost på en blankett, som hittas under e-tjänst och blanketter för utbildning och barnomsorg.
Detta görs i början av höstterminen varje läsår. Läkarintyg ska bifogas i ansökan för specialkost av medicinska skäl. Läs mer i bilaga Riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands län.

Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön förekommer inte i skolans lokaler på grund av hänsyn till allergiker.

Säkra måltider - livsmedelshygien

All mat som serveras i kommunens skolor ska vara säkra att äta. Alla matgäster ska känna sig trygga och inte bli sjuka av maten som serveras. Alla kök har ett egenkontrollprogram som ska följas för att förebygga hälsorisker och säkerställa renlighet och redlighet.

Våra matgäster ska uppmuntras till att tvätta händerna innan varje måltid för att minimera ev. smittspridning.

Måltidsmiljö

För att få en trivsam måltidsmiljö används ljuddämpande material i bord och stolar. Inredningen ska vara hel, ren och anpassad till matgästen.

Lunchen serveras mellan klockan 10.30 - 12.30. Alla matgäster ska ges möjlighet att äta i 20 minuter och gärna vid samma tid alla veckans dagar.

Pedagogiska måltider

I matsalen finns personal från skolan som under schemalagd arbetstid äter så kallad pedagogisk måltid. De hjälper till att skapa ett lugn i matsalen och är goda förebilder för eleverna. Pedagoger har bland annat ett ansvar att uppmuntra till att eleverna äter av varmrätten tillsammans med grönsaker och bröd. För mer information kring den pedagogiska måltiden i skolan, se bilaga Riktlinjer Pedagogiska måltider Hammarö kommun.

Åtgärder i skolmatsal under pandemi

Under rådande pandemi har ett flertal åtgärder gjorts för att minimera trängseln i matsalen. Dessa åtgärder ser olika ut på alla skolor beroende på skolans förutsättningar. För att nämna några exempel på åtgärder har mattider setts över, fler lokaler används som matplats, markeringar i golv som påminner om att hålla avstånd och även förstärkning av vuxna som hjälper till att hålla rena ”tag-”ytor.

Traditioner och firande

Hammarö kommuns riktlinjer för bra mat rekommenderar att fira på andra sätt än att äta söta produkter. Medvetenhet ska prägla firandet. Firande med glass, godis eller tårta överlåts till familjen!

Miljöpåverkan - Matsvinn

Maten vi äter har stor miljöpåverkan när den produceras. För att minska belastningen kan vi välja att äta mer vegetariskt, välja mat som producerats i Sverige samt köpa mer ekologiska livsmedel. Men det viktigaste är att vi försöker att inte slänga så mycket mat. Alla, stora som små, kan bidra till att minska vår påverkan på miljön genom att äta upp det som läggs på tallriken.

I bilaga Livsmedelspolicy kan du läsa mer gällande vilka kriterier som vi följer vid upphandling av livsmedel.

Möjlighet att påverka

Matråd inom skola

På alla skolor finns ett matråd där elever, rektor och kökspersonal pratar om skolmaten och matsals-miljön. Matråd ska hållas en gång per termin.

Sidan uppdaterad: 2023-10-20