Trädgårdsavfall

På denna sida kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att ta hand om ditt trädgårdsavfall.

Ute. Skottkärra med trädgårdsavfall.

Tippning av trädgårdsavfall i naturen är olagligt

Tyvärr hamnar allt mer ris och trädgårdsavfall i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall, som kan vara skadligt för både människor och natur. Tippningen kan även gynna djur som vi inte vill ha nära våra bostäder. Dessutom ser det inte så trevligt ut. 

Kompostera själv

Trädgårdsavfall, såsom gräs, mossa, löv, fallfrukt, ris och grenar, är en resurs att ta till vara. Kompostering av trädgårdsavfall får ske på den egna fastigheten, om det inte orsakar olägenheter för människor eller miljön.

Lämna trädgårdsavfall

Om du inte kan eller vill kompostera ditt trädgårdsavfall, kan privatpersoner lämna det gratis på återvinningscentralen. Den hittar du på Hantverksvägen i Mörmons industriområde.

Eldning av trädgårdsavfall

Enligt de lokala föreskrifterna om avfallshantering, är det inte tillåtet att elda gräs, löv och liknande trädgårdsavfall. Eldning av grenar och kvistar, i mindre omfattning, är tillåten endast om det kan ske utan att olägenheter uppstår. Om du ska elda måste du först försäkra dig om att det inte är brandrisk eller råder eldningsförbud.

Upplysningar om brandrisk och eldning utomhus lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15 eller hos räddningstjänsten på telefonnummer 054-540 28 80.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute

Invasiva främmande arter

När man har tagit bort invasiva växter ska detta avfall läggas i brännbart, inte i komposten, för att förhindra ytterligare spridning. Lägg avfallet i dubbla plastsäckar och släng i brännbart. Någon säck kan du lägga i din grön soptunna, är det flera säckar åker du till återvinningscentralen. Där anmäler du hos personalen att du har med dig invasiva växter så visar de dig till containern där avfallet ska läggas.

Läs mer om invasiva och främmande arter här.

Sidan uppdaterad: 2023-06-29