Hammaröbostäder

Båthamn med flera båtar, i bakgrunden syns flera lägenhetshus och ett vattentorn

Fakta

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Hammaröbostäder äger cirka 830 lägenheter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler. Bolagets styrelse består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Styrelsen har till uppgift att följa bolagets utveckling och finansiella ställning, fastställa strategier, affärsplaner och budgetar samt finansiella rapporter. Personalstyrkan består av vd och fem tjänstemän. 

Webbplats
Klicka här för att komma till Hammaröbostäders webbplats.

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Bolagsstyrelserna

Här kan du söka efter styrelsemedlemmar i de kommunala bolagen.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-08