Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år ska han eller hon erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Välkommen till förskoleklassen i Hammarö kommun - En plats för lek och lärande.

Flicka sitter vid skolbänk

Att börja förskoleklass är att ta första steget in i skolan, en mjuk övergång mellan förskolan och den obligatoriska grundskolan. Ditt barn börjar i förskoleklass på hösten samma år som det fyller sex år. 

I förskoleklassen används arbetsformer både från förskolan och skolan. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet. Elevens lust och nyfikenhet tas tillvara för att stimulera varje elevs utveckling och lärande. I förskoleklassen förbereds eleven för fortsatt utbildning. Förskoleklassen har en viktig uppgift i att främja elevernas harmoniska utveckling.

Verksamheten pågår under fyra och en halv timmar/dag (inkl. lunch) Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem.   

Sidan uppdaterad: 2021-01-25