Anmäla eller ansöka om ändring av gällande tillstånd

Har du ett serveringstillstånd för alkohol, ska du meddela om ändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället.

Det kan till exempel handla om:

 • utökad serveringsyta eller uteservering
 • ändrade ägarförhållanden.

När vi har tagit emot din ansökan eller anmälan, gör vi en bedömning av vilken typ av utredning som krävs.

Ändra i bolaget som äger serveringsstället

Du behöver anmäla om det tillkommer nya personer med mycket inflytande i verksamheten (en så kallad PBI) eller om personer lämnar bolaget.
Alla personer som kan bestämma i ett bolag, bedöms oftast ha ett betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en:

 • vd
 • ägare
 • styrelseledamot
 • firmatecknare
 • aktieägare.

Även när nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten eller om aktier säljs, behöver du anmäla det.
Använd dig av anmälningsblanketten "Anmäl ändring i ägarförhållanden".

Ändringar i serveringstillståndet

Du behöver anmäla alla ändringar som du gör i serveringstillståndet. Ändringen kan vara fast eller tillfällig under en kort tid.

Du behöver anmäla ändring om:

 • restaurangen ändrar inriktning eller byggs om
 • du vill ändra eller utöka serveringstiden
 • du vill utöka serveringsytan eller ha uteservering
 • du vill ända tillståndets omfattning, ex. även servera sprit
 • du vill krydda din egen snaps.

Tillfällig ändring i ett tillstånd kan även vara:

 • alkoholservering vid catering till slutet sällskap
 • provsmakning av alkohol.
 • tillfällig utökning av serveringstiden vid enstaka tillfälle eller tidsperiod.

Anmälningsavgift

För prövningen av anmälan om ändring, tar vi ut en avgift. Den ska betalas i förskott innan prövningen påbörjas.
Hur du gör för att betala din avgift och hur mycket du ska betala, kan du hitta information om här.

Sidan uppdaterad: 2023-05-02