Kulturmiljöprogram

Hammarö kommun har tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram som godkändes av kommunfullmäktige 2017-10-30. Tidigare kulturmiljöprogram var från 1990 och i behov av en revidering.

Syftet med revideringen var att skapa ett användarvänligt planeringsunderlag till översynen av kommunens översiktsplan samt för att ge råd och stöd vid planering och bygglovsgivning. Ytterligare var syftet att inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer och att öka förståelsen och intresset kring kulturmiljöer inom kommunen så att de ses som tillgång till kommunens attraktivitet.

Läsanvisningar till programmet finns i inledningen.  

Sidan uppdaterad: 2020-05-15