Vår verksamhet

Frågor och svar

Måste man bo på Hammarö för att få gå på Kulturskolan?
Ja, man måste vara folkbokförd på Hammarö.

Antal lektioner
Kulturskolan har garantitid vilket innebär att du är garanterad 28 lektionstillfällen per läsår. Den individuella undervisningen är på 20 minuter och undervisning i grupp är oftast mellan 30- och 60 minuter (beroende på gruppens storlek). Teaterlektionerna är på cirka 60 minuter. Förutom lektioner förekommer även ensemblespel (ingår i termins-avgiften), uppspelningar och konserter. Kulturskolan följer den ordinarie skolans läsårstider, det innebär att man har samma lovdagar om inte annat meddelas.

Undervisningsplatser
Undervisning sker under läsåret 23-24 på Hammarö utbildningscenter (Vedspelsvägen 5), samt ute i kommunens grundskolor. Undervisningen sker både på dag- och kvällstid.

Kan jag delta i flera aktiviteter?
Du får delta i gruppaktivitet och en enskild aktivitet samtidigt.

Får vuxna gå på Hammarö kulturskola?
Barn har förtur, men vuxna är välkomna i mån av plats. 

Vid vilken ålder får man börja?
Åldern varierar beroende på aktivitet och hur kösituationen ser ut. 

Elevens ansvar

 • Som elev hos oss förväntas du:
 • Visa engagemang, ansvar och en vilja att utvecklas
 • Öva hemma på det sätt som läraren visat. Både hur länge och hur man bör öva.  
 • Visa en god vilja och god närvaro vid all undervisning
 • Vara ansvarsfull med instrument och utrustning
 • Medverka i ensemble/gruppaktiviteter som anvisas av lärare
 • Delta i elevframträdanden

 

Som förälder till elev, tänk på

 • Hemhjälp: Övning, fasta rutiner, bra övningsmöjligheter
 • Evenemangshjälp: Praktiska insatser, exempelvis skjutsning
 • Kommunikation: Sjukanmälan, meddela tillfälliga aktiviteter i grundskolan som krockar med undervisningen på Kulturskolan.
 • Informera om ditt barn har särskilda behov, eller omständigheter som är av värde för att kunna ge bästa möjliga undervisning.
 • Uppspelningskontrakt: Läsa och kontrollera att elevens medverkan i till exempel elevframträdanden inte omöjliggörs av andra aktiviteter

 

Sidan uppdaterad: 2024-02-09