Vår verksamhet

Frågor och svar

Måste man bo på Hammarö för att få gå på Kulturskolan?
Ja, man måste vara skriven på Hammarö.

Antal lektioner
Kulturskolan har garantitid vilket innebär att du är garanterad 28 lektionstillfällen per läsår. Den individuella undervisningen är på 20 minuter och undervisning i grupp är oftast mellan 30- och 60 minuter (beroende på gruppens storlek). Teaterlektionerna är på cirka 60 minuter. Förutom lektioner förekommer även ensemblespel (ingår i termins-avgiften), uppspelningar och konserter. Kulturskolan följer den ordinarie skolans läsårstider, det innebär att man har samma lovdagar om inte annat meddelas.

Undervisningsplatser
Undervisning sker under läsåret 23-24 på Hammarö utbildningscenter (Vedspelsvägen 5), samt ute i kommunens grundskolor. Undervisningen sker både på dag- och kvällstid.

Kan jag delta i flera aktiviteter?
Du får delta i gruppaktivitet och en enskild aktivitet samtidigt.

Får vuxna gå på Hammarö kulturskola?
Barn har förtur, men vuxna är välkomna i mån av plats.

Rutiner

Intresseanmälan
Anmälan till Hammarö Kulturskola sker via ett webbaserat anmälningsformulär på kommunens hemsida. Man kan anmäla sig till tre olika instrumentalternativ (solosång räknas som instrument). Dessa tre alternativ kan lämnas i prioriteringsordning. Utöver instrumentalternativ kan man också anmäla sig till ett valfritt antal gruppaktiviteter.

Anmälningsdatumet är din köplats
Datumet då intresseanmälan registreras fungerar som en köplats i väntelistorna till de olika aktiviteterna. Väntetiden varierar beroende på aktivitet. Alla intresseanmälningar sparas tills anmälaren själv meddelar att hen vill stryka någon aktivitet (detta gäller även om man blivit antagen till någon aktivitet).

Elevintag och väntetid
Hammarö kulturskola har ett fast antal studieplatser på respektive ämne. Det innebär att det är omsättningen på elever som avgör väntetiden. När plats erbjuds måste svar ges inom två arbetsdagar. Intag sker oftast vid terminsstart, men även ibland under pågående termin. Vid nyintagning har eleven en prövotid på tre undervisningstillfällen innan antagningen är fastställd och kommer då att faktureras.

När man antas till ett av sina instrumentval behåller man sin köplats till övriga instrumentval. En gång per läsår skickar Kulturskolan ut post med anmodan att bekräfta registeruppgifter. Att inte svara på den anmodan innebär att anmälningsuppgifter stryks i våra väntelistor och därmed tappar man sin köplats. Vid vårterminens slut ska även besked lämnas om man vill kvarstå som elev nästkommande termin.

Vid vilken ålder får man börja?
Åldern varierar beroende på aktivitet och hur kösituationen ser ut. 

Byte av instrumentaktivitet
Vill man byta instrumentaktivitet efter att man blivit antagen till instrumentkurs meddelar man detta till Kulturskolans expedition. Tidigare anmälda ködatum gäller. Intresseanmälan till helt ny instrumentaktivitet innebär nytt ködatum. Byte sker företrädesvis vid terminsskifte.

Avsluta aktivitet
Bör ske vid terminsslut. Fakturering sker terminsvis.

Elevens ansvar

 • Som elev hos oss förväntas du:
 • Visa engagemang, ansvar och en vilja att utvecklas
 • Öva hemma på det sätt som läraren visat. Både hur länge och hur man bör öva.  
 • Visa en god vilja och god närvaro vid all undervisning
 • Vara ansvarsfull med instrument och utrustning
 • Medverka i ensemble/gruppaktiviteter som anvisas av lärare
 • Delta i elevframträdanden

 

Som förälder till elev, tänk på

 • Hemhjälp: Övning, fasta rutiner, bra övningsmöjligheter
 • Evenemangshjälp: Praktiska insatser, exempelvis skjutsning
 • Kommunikation: Sjukanmälan, meddela tillfälliga aktiviteter i grundskolan som krockar med undervisningen på Kulturskolan.
 • Informera om ditt barn har särskilda behov, eller omständigheter som är av värde för att kunna ge bästa möjliga undervisning.
 • Uppspelningskontrakt: Läsa och kontrollera att elevens medverkan i till exempel elevframträdanden inte omöjliggörs av andra aktiviteter

 

Sidan uppdaterad: 2023-08-23