Arbetsplatsbesök

Under byggnationen ska miljö- och byggförvaltningen göra arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrollerar vi bland annat att kontrollplanen följs. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.

Byggnadsinspektören kontrollerar tillsammans med kontrollansvarig följande:

• Att kontrollplanen och bygglovet följs,
• att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning,
• att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Om vi vid besöket upptäcker allvarliga avvikelser från föreskrifterna eller bygglovet kan byggnadsinspektören stoppa bygget eller så kallar vi till samråd och diskuterar nödvändiga åtgärder. Bland annat kan kontrollplanen i detta läge behöva revideras.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-12