Vedeldning

Till miljö- och byggförvaltningen kommer då och då klagomål på rök från vedeldning. Klagomålen kan gälla både trivseleldning i braskamin och eldning i värmepanna för basuppvärmning. Sådana klagomål är ofta tecken på att det inte eldas på rätt sätt.

Eldsflammor

Viktigt att elda rätt

När man eldar på fel sätt, bildas ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. 
Särskilt allergiker och astmatiker är känsliga för rök från vedeldning och många upplever problem med andningen.Det är viktigt att respektera grannarnas rätt till ren luft i boendemiljön.

Var och en som eldar är, enligt miljöbalken, skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.
Med bästa teknik - en miljögodkänd panna, torr ved och rätt eldningsteknik - kan du dock i allmänhet elda utan att störa grannarna.

Om eldningen ändå förorsakar problem för omgivningen, kan miljö- och byggnadsnämnden begränsa eller förbjuda den.

Kontakt och frågor

Har du frågor om eldning och eldningsteknik, vänd dig till Sotning & Ventilation i Karlstad för råd.

Vid byte av panna, uppvärmningssystem och vid installation av braskamin, kontakta miljö- och byggförvaltningens byggnadsinpektör, för att göra en bygganmälan eller söka bygglov.

Vid klagomål på eldning ska du i första hand tala med den som eldar.
Hjälper inte detta, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningens miljöinspektörer.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-03