Temperatur & drag

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa.
Vilken temperatur har du hemma? 

Hur många grader ska det vara i hemmet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar +20–24° C inomhus.
Känsliga personer, exempelvis äldre eller sjuka, kan behöva minst +22° C för att inte känna obehag. 
Temperaturen bör inte vara under +18° C i luften och inte under +16° C på golvet.
När det exempelvis gäller förskolor och äldreboende, ska temperaturen inte gå under +20° C.
En bra inomhusmiljö ska heller inte överstiga +28° C, för att det ska vara behagligt.

Temperaturen upplevs på olika sätt

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge, påverkar hur du upplever temperaturen.
Ligger din bostad till exempel nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är.
I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Har du drag i ditt hem?

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem.
Väggar och tak som har lägre temperatur än luften, ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön.
Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden.
Normalt ska lufthastigheten inte överstiga 0,15 meter/sekund.

Torr eller fuktig luft

Många upplever inomhusluften som torr. 
I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Kan du sänka inomhustemperaturen, sparar du även energi.
Det kan också bero på damm eller föroreningar.
Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent. Detta förutsätter att du har en bra ventilation.

När du har problem med inomhusmiljön

Kontakta din fastighetsägare, som har ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bor du i bostadsrätt, pratar du med föreningens styrelse.
Om inte detta hjälper, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Bedömer vi att problemet kan vara en risk för olägenhet, kan vi uppmana din fastighetsägare att mäta temperaturen samt åtgärda eventuella problem.
Även Hyresgästföreningen kan vara till din hjälp i kontakten med fastighetsägaren, om du är medlem.

Du som äger din egen villa, är själv ansvarig för temperatur och drag och kontaktar ett konsultföretag för råd.  

Sidan uppdaterad: 2023-01-05