Rätt till allmän förskola

Alla barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (motsvarande 525 timmar per år enligt 8 kapitlet, 4§ Skollagen). I Hammarö kommun följer rätten till allmän förskola skolans läsår.

Reducering av förskoleavgift för allmän förskola
För barn med rätt till allmän förskola, men som nyttjar mer tid än 525 timmar per år reduceras fakturan under skolans läsår. Den som bara nyttjar 15 timmar per vecka betalar ingenting under motsvarande period. Därefter övergår taxan till det normala igen. 

Nyhet

Information om regeländring rörande avgiftsfri Allmän förskola
Från den 1 juni 2023 gäller en ny regel som innebär att en ändring av omsorgstiden till avgiftsfri allmän förskola, med vistelsetid upp till 15 timmar ska göras med en ansökan.

Ansökan om avgiftsfri allmän förskola och allmän förskola lovplats
Avgiftsfri allmän förskola finns i två former, allmän förskola och allmän förskola lovplats. Vid allmän förskola görs ett uppehåll från skolavslutning i juni fram till skolstarten i augusti. Under samma period som det också är uppehåll för allmän förskola. Vid allmän förskola lovplats inkluderas sommarlovet men vårdnadshavare betalar då full avgift för perioden.

Allmän förskola (Text hämtad från Regler och avgifter för förskolan) Alla barn är berättigade till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Till och med vårterminen det år barnet börjar förskoleklass. Rätten till allmän förskola gäller oberoende av föräldrarnas sysselsättning. Allmän förskola erbjuds 525 timmar per år motsvarande 15 timmar/vecka under skolans läsår (8 kap 4 § skollagen).

De barn som redan har en placering i förskolan får behovet av allmän förskola tillgodosett inom den ordinarie verksamheten, men erhåller en avgiftsreducering motsvarande 15 tim/veckan under skolans läsår. Under skolans sommarlov erhålls ingen reducering av förskoleavgiften eftersom allmän förskola inte bedrivs under sommaren.

Om barnet endast nyttjar allmän förskola är denna avgiftsfri för samma period som grundskolans läsår. Eftersom allmän förskola inte bedrivs under skolans sommarlov kommer vårdnadshavare till barn som nyttjar förskolan under sommarlovet att debiteras avgift enligt taxa för denna tid. Det innebär att man har en så kallad lovplats. Ansökan om avgiftsfri allmän förskola och ansökan om allmän förskola med tillvalet lovplats görs via kommunens e-tjänster.

Anmälan om avgiftsfri allmän förskola för barn som har en plats i förskolan
Om barn i åldrarna 3-5 år redan har en förskoleplats men vårdnadshavare planerar att sänka vistelsetiden till 15timmar/vecka behöver en ansökan om avgiftsfri allmän förskola alternativt avgiftsfri allmän förskola lovplats göras senast 2 månader innan planerad ändring via e-tjänst.
Klicka här för att komma till e-tjänsten

Anmälan om avgiftsfri allmän förskola för barn som inte har plats i förskolan
De barn som inte redan har någon plats men vill börja avgiftsfri allmän förskola med vistelsetid upp till 15 timmar i veckan ska skicka in en ordinarie ansökan om förskola. Uppge i så fall i ansökan att den gäller avgiftsfri allmän förskola. Barnet kommer då stå i ordinarie kö till förskolan. Ansökan ska göras senast 4 månader innan plats önskas via e-tjänst. 
Klicka här för att komma till e-tjänsten

 

Kontakt

Barnomsorgshandläggare via Kontaktcenter: 054-51 50 00.    

 

Om vi har ett pågående schema 15 timmar måste vi lämna in ett slutdatum?

Ja, om ni har en placering idag med avgiftsfri allmän förskola behöver ni lämna in ett slutdatum för perioden. Ett slutdatum kan vara preliminärt, det går att förlänga med en ny ansökan. Är man föräldraledig med ett syskon kan en riktlinje för slutdatum vara när småsyskonets introduktion i förskolan börjar.

 

När behöver vi lämna in ansökan?

Senast två månader innan planerad ändring till ett 15 timmars schema.

 

Om vi inte vet vilket slutdatum vi ska sätta?

I en ansökan ska det alltid finnas med ett slutdatum. Sätt ett preliminärt, det går alltid att förlänga med en ny ansökan.

 

Vem kan ansöka om avgiftsfri allmän förskola?

De barn som är berättigade allmän förskola, vilket alla barn är från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar förskoleklass.

 

Utökning av tiden till 20 timmar?

Ta kontakt med kommunens barnomsorgshandläggare för att ändra pågående beslut. Den utökade tiden planeras i samråd med pedagogerna på avdelningen. Vistelsetiden är inte längre avgiftsfri utan avgift utgår enligt taxa.

 

Vi har ingen barnomsorg i Hammarö kommun men vi vill ställa oss i kö för en förskoleplats som vi endast tänker nyttja 15 timmar. Hur gör vi? 

Gör en ”vanlig” ansökan om barnomsorg och ange att ansökan avser en avgiftsfri allmän förskoleplats.

 

Avgift?

Placeringen är avgiftsfri under den period man har angett i ansökan. Har man en sk lovplats betalar man avgift under perioden för sommarlovet, dvs från skolavslutning i juni till skolstart i augusti.

 

Vi har glömt att ansöka om avgiftsfri allmän förskola, vad gör vi? 

Gör en ansökan via kommunens e-tjänster. Placeringen blir avgiftsfri från och med det datum som anges i ansökan till och med angivet slutdatum. Tänk på att göra ansökan senast två månader innan önskad start. Ansökan kan inte göras för tid som har passerat. Ordinarie avgift utgår fram till att ansökan är beviljad.

 

Behöver vi aktivt göra något när slutdatumet närmar sig?

Ja, uppdatera ert schema och förändrade inkomster via kommunens e-tjänster. Glöm inte att också uppdatera schemat i v-klass. Efter passerat slutdatum är placeringen inte längre avgiftsfri utan avgift utgår enligt taxa.

 

Kan vi begära återbetalning av avgift?

Samma regler för efterdebitering och återbetalning av avgiften gäller som vid en ordinarie placering, läs Regler och avgifter för förskola för mer information.

 

Jag är arbetssökande och har svårt att ange ett slutdatum. Vad gäller för mig?

Sätt ett preliminärt slutdatum och skulle du vara åter i arbete tidigare hör du av dig till kommunens barnomsorgshandläggare som hjälper dig att justera tiden.

 

Vi väntar syskon, hur ska vi kunna veta från vilket datum vi ska ha 15 timmar?

Upp till en månad efter att syskon fötts har man rätt till ordinarie tid på förskolan så en riktlinje kan vara födelsedatum plus 1 månad.

Sidan uppdaterad: 2023-06-16