Rätt till allmän förskola

Alla barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (motsvarande 525 timmar per år enligt 8 kapitlet, 4§ Skollagen). I Hammarö kommun följer rätten till allmän förskola skolans läsår.

Reducering av förskoleavgift för allmän förskola
För barn med rätt till allmän förskola, men som nyttjar mer tid än 525 timmar per år reduceras fakturan under skolans läsår. Den som bara nyttjar 15 timmar per vecka betalar ingenting under motsvarande period. Därefter övergår taxan till det normala igen. 

Kontakt

Barnomsorgshandläggare via Kontaktcenter: 054-51 50 00.    

 

Sidan uppdaterad: 2022-11-15