Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa mer om Hammarö kommuns ekonomi, vår nuvarande skatt och hur våra inkomster fördelas i verksamheten.

Ekonomisk graf.

Var kommer pengarna ifrån

Mer än hälften av kommunens pengar kommer från den kommunalskatt som våra invånare betalar. Vi får också statsbidrag utifrån antalet invånare. Skatteintäkter står för cirka 70 procent av kommunens intäkter. Resten kommer från avgifter, försäljning med mera. Tillsammans så ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

Diagram (%) enligt Årsredovisning 2021.

Skatt

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter. Den främsta inkomstkällan är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.
Skattesatsen i Hammarö kommun är 22,92 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs sedan regionskatten som är 11,68 kronor.

Så här fördelas skatten i vår kommun

Kommunens största kostnad är vår personal. Det är också den som är vår viktigaste och som får verksamheten att fungera. Hos oss jobbar cirka 1 300 medarbetare. Det utgör cirka 56 procent av utgifterna. Andra stora kostnader är investeringar, som bygge av nya fastigheter samt hyra av tillfälliga lokaler.

Diagram (%) enligt Årsredovisning 2021.

Mer information om kommunens planerade kostnader hittar du i vår budget.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12