Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa mer om Hammarö kommuns ekonomi, vår nuvarande skatt och hur våra inkomster fördelas i verksamheten.

Ekonomisk graf.

Var kommer pengarna ifrån

Mer än hälften av kommunens pengar kommer från den kommunalskatt som våra invånare betalar. Vi får också statsbidrag utifrån antalet invånare. Skatteintäkter står för cirka 68 procent av kommunens intäkter. Resten kommer från avgifter, försäljning och räntor med mera. Tillsammans så ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna.

 Tabell enligt Årsredovisning 2019.

Skatt

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter. Den främsta inkomstkällan är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Skattesatsen i Hammarö kommun höjdes från och med år 2020 till 23,12 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs sedan landstingsskatten som är 11,68 kronor.

Vad går pengarna för skattehöjningen till?

Hammarö är en tillväxtkommun, många väljer att flytta till oss och många barn föds i kommunen. Detta leder till en ständig utveckling av kommunens service.

Under 2020 fortsätter vi våra planerade byggen av nya skolor, förskolor och nytt äldreboende. På Hammarlunden byggs en ny skola i två plan med plats för 700 elever. Götetorps skola som brann för ett antal år sedan byggs upp på nytt och blir en ny fin F-6 skola. Under våren så startar vi bygget av Annebergs förskola. En helt ny förskola på åtta avdelningar med plats för 180 stycken barn. Efter sommaren så öppnar Djupängens nya äldreboende med plats för 170 stycken brukare.

Detta är delar av vad skatten går till. Mer information om kommunens planerade kostnader hittar du i vår budget.

Så här fördelas skatten i vår kommun

Kommunens största kostnad är vår personal. Det är också den som är vår viktigaste och som får verksamheten att fungera. Hos oss jobbar cirka 1.300 medarbetare. Det utgör cirka 61 procent av utgifterna. Andra stora kostnader är investeringar, som bygge av nya fastigheter samt hyra av tillfälliga lokaler.


Tabell enligt Årsredovisning 2019.

Sidan uppdaterad: 2021-07-08