Pratbubbla med bokstaven i inuti

Omsorg och stöd

Med anledning av det ökade smittläget i Värmland väljer Socialförvaltningen att följa Smittskydd Region Värmlands rekommendationer att besökare bör använda munskydd vid besök på SÄBO, korttidsenheter och LSS-bostäder. Vi vädjar även till dig som närstående att stanna hemma om du har symptom.

Under omsorg och hjälp hittar du information om många olika kommunala insatser som rör frågor som trygghet och säkerhet men också information om olika tjänster inom äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. Insatserna utförs med stöd av lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen,LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Hälso- och sjukvårdslagen.

Sidan uppdaterad: 2022-09-27