Omsorg och hjälp

Under omsorg och hjälp hittar du information om många olika kommunala insatser som rör frågor som trygghet och säkerhet men också information om olika tjänster inom äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.

Insatserna utförs med stöd av lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen,LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Hälso- och sjukvårdslagen

Sidan uppdaterad: 2021-08-23