Närbild på två personer som håller varandras händer på ett möte för samtalsstöd.

Omsorg och stöd

Under omsorg och hjälp hittar du information om många olika kommunala insatser som rör frågor som trygghet och säkerhet men också information om olika tjänster inom äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. Insatserna utförs med stöd av lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen, LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Hälso- och sjukvårdslagen.

Sidan uppdaterad: 2023-11-24