Råd för funktionsrätt

RFF (Råd för funktionsrätt) behandlar frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras situation i samhället. RFF i Hammarö består av representanter från olika handikapporganisationer samt politiker från kommunens olika nämnder.

Råd för funktionsrätt är ett rådgivande organ till kommunens nämnder och styrelser. I rådet behandlas frågor om tillgänglighet och annat som rör funktionshindrades situation i kommunen.

Rådet sammanträder cirka fyra gånger om året. Till rådet finns en referensgrupp som samlar in och förbereder frågor från de olika handikapporganisationerna.  
Klicka här för att söka bland rådets protokoll.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-09-11