Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning genomsyras i sitt arbete av en helhetssyn med visionen för kommunen och har till uppgift att stödja kommunstyrelsen med det underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret. Förvaltningens arbete består också av att leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande.

Blå bild med människor som står tillsammans, texten kommunstyrelsens förvaltning står över.

Kommundirektören har det övergripande ansvaret för tjänstemannaorganisationen i förvaltningen. Förvaltningen innehåller olika centrala funktioner för kommunen som kommunledning, administration, arkiv, utveckling, utredning, kommunikation, ekonomi, personal, it, mark- och planärenden. 

Kommunstyrelsens förvaltning bistår även med visst stöd till de olika facknämnderna och förvaltningarna, kommunchefen är chef för facknämndernas förvaltningschefer.  

Kommunstyrelsen

Klicka här för att läsa mer om Kommunstyrelsen

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-15