Mer mat i magen!

Matsvinnsprojektet Mer mat i magen, drivs av serviceförvaltningen i samverkan med bildning- och socialförvaltningen. Syftet är att minska matsvinnet genom att se till att mer mat hamnar i magen hos barn, elever och äldre som äter i kommunens verksamheter.

Elever äter mat i matsal på Götetorps skola F6.

Halvera matsvinnet till år 2030

Målet för projektet är att halvera matsvinnet till år 2030. Att halvera matsvinnet är en aktivitet med koppling till Agenda 2030, där motsvarande mål på global nivå finns under mål 12. Förutom att minska matsvinnet handlar det även om att arbeta för att minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Sverige har antagit motsvarande mål på nationell nivå. Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket regeringsuppdraget och ska arbeta för minskat matsvinn i bland annat hushållen, storkök och livsmedelsindustrin.

I Hammarö kommun har servicenämnden fattat beslut om att halvera matsvinnet i kommunens verksamheter till år 2030.

”Vi minskar på matsvinnet inom kommunens verksamheter. Genom att minska matsvinnet är Hammarö kommun med och förverkligar sin vision grön ö, samt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.”

Om projektet

Projektet som pågår under år 2023 och 2024 drivs utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv. Som kommun vill vi ta ansvar för att de livsmedel som vi köper in och tillagar, hamnar där den hör hemma och gör nytta, dvs i magen.

Det är med den här inställningen som vi vill minska matsvinnet i våra förskolor, skolor och äldreomsorgen. Därutöver är planering en viktig pusselbit för att tillaga rätt mängd mat utifrån antalet ätande.

Matsvinnsprojektet är en naturlig del i arbetet för att göra Hammarö till Sveriges friskaste kommun och en klimatneutral kommun till år 2030.

Tidigare aktiviteter i projektet Mer mat i magen

Superhjältarna flyttar in! 

 

Måla vår maskot - infomation om tävlingen för dig i åk 3-6 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-03-04