Komp - Ett digitalt pilotprojekt

Som en del av projekten i att motverka digitalt utanförskap och i att skapa förbättrade förhållanden i nära vård, har vi bestämt oss för att prova ett nylanserat digitalt hjälpmedel nämligen Komp. Vi upptäckte denna en-knappsdator när vi gjorde research och blev intresserade av att titta närmre på den. Datorn är gjord för att den mest tekniskt okunniga eller en person med nedsatt kognitiv förmåga ska kunna vara mer delaktig i det digitala sociala nätverket runt individen. Kompen är mer som en bildskärm med ett enda reglage som reglerar på/av och volymen, resten av funktionerna sköts av ens familj och vänner via en app.

Pressbild Komp från No Isolation

Funktioner 
De funktioner som finns i dagsläget är att man kan skicka bilder, textmeddelanden samt ringa videosamtal. Bilder och text man skickar till Kompen kommer att visas i ett bildspel. Det är individuellt för varje meddelande hur länge det ska visas per loop samt hur länge bilden ska ligga kvar i flödet. Administratören kan ta bort alla meddelanden om det skulle behövas. När man ringer videosamtal till Komp så förutsätter det att slutanvändaren har skärmen på, detta är det enda som avgör ifall man ska kunna sätta upp ett samtal eller inte. Man ringer till enheten och det startar en nedräkning, när nedräkningen når noll påbörjas samtalet. Man hör och ser varandra åt båda håll, man kan som slutanvändare stänga av samtalet när som helst genom att vrida på reglaget. 

Första steget 
Den första användaren man registrerar när man startar Komp får rollen som administratör, denne lägger sedan in de övriga medlemmarna till “familjen” i appen. När man väl har Kompen installerad och en användargrupp färdig så kan man kommunicera med komp-skärmen. Till en början när man slår på skärmen visas dagens datum och aktuell tid, vilket senare kan konfigureras av administratören. 

Syfte
Vi ville prova den här apparaten med syftet att se om den kan implementeras som komplement inom äldreomsorgen, samt att få reda på om det samtidigt finns ett värde för anhöriga att kunna kommunicera samma väg parallellt med personalen. Likadant som “familjen” kan kommunicera med Kompen så finns det även ett kommunikationsverktyg för personal, det ser lite annorlunda ut och man har inte alla funktioner mellan användarna så som flöde etc. Däremot har man möjlighet att göra utskick till flera enheter samtidigt och att man kan ställa in aktiviteter i en kalender. Samtal ser likadant ut men det förs en logg på alla samtal som går ut. Personalen kan inte se “familjens” flöde eller aktivitet om man inte är på plats fysiskt och ser skärmen. 

Vårt mål 
Målet är att vi vill kunna erbjuda utvalda “familjer” att testa Komp under en begränsad tid som en del i vår utvärdering kring produkten. Man kommer att får låna enheten under tre veckors tid och använda den på det sätt den är avsedd. I slutet av varje vecka har vi ett kort samtal om hur användandet har gått, sista veckan har vi ett längre samtal och utvärderar hela perioden. Vi vill veta vad som har varit bra och vad som varit mindre bra. Vi kommer att finnas tillgängliga som support under hela perioden om något skulle bli oklart eller om man får problem med något område. Vi hjälper såklart till att installera och komma igång med allt på dag ett. 
Då apparaten är utrustad med 4G behöver man inte ha Wi-Fi men det är till hjälp för stabiliteten i uppkopplingen. 
  
Frågor och ansökan
Vi tar gärna emot ansökningar där ni beskriver just er situation, där efter väljer vi ut vilka som ser ut att ha störst behov samt är bäst lämpade att prova enheten med. 
Ansökan sker via mail till: digitalfixare@hammaro.se  
Ni kan även maila om eventuella frågor eller funderingar till samma adress. 

En kort video om Komp från en användare

Sidan uppdaterad: 2021-10-04