Utmärkelser & nomineringar

Här kan du läsa om de olika utmärkelser och nomineringar Hammarö kommun fått.

Pappa och barn håller varandra i handen och blickar ut över vattnet. Barnet pekar ut mot vattnet.

2023

Tryggaste kommun

För femte året i rad är Hammarö på första platsen i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) tillsammans med MSB:s årliga beräkningar över vilka kommuner som är de tryggaste i landet, "Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2023". I beräkningarna jämförs indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. 

Värmlands mest robusta kommun 

I den årliga rapporten "Regionernas Kamp", som ges ut av strategi- och teknikkonsultföretaget WSP, rankas kommunernas robusthet och förmågan att stå emot kriser utifrån parametrar som arbetsmarknad, tillväxt, klimatarbete, utbildningsnivå och i år även lokal brottslighet. I år kom Hammarö gav Hammarös sammanlagda poäng en delad 1:a plats i Värmland och en delad 31:a plats bland Sveriges 290 kommuner tillsammans med Karlstad kommun.

2022

Tryggaste kommun

För fjärde året i rad är Hammarö på första platsen i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) tillsammans med MSB:s årliga beräkningar över vilka kommuner som är de tryggaste i landet, "Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2022". I beräkningarna jämförs indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. 

2021

Tryggaste kommun

Hammarö kommun fortsätter att toppa listorna i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) tillsammans med MSB:s årliga rapport över vilka kommuner som är de tryggaste i landet, "Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2021". Temat i årets rapport är hur covid-19 påverkat krishantering, anmälda brott och olyckor. Hammarö ligger i topp på årets rankning bland landets samtliga kommuner.

2020

Förebyggande arbete mot alkohol och drogmissbruk bland unga

Hammarö kommun är bäst i länet och placerar sig bland topp fem gällande förebyggande arbete mot alkohol och drogbruk bland unga. Undersökningen är gjord av Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) om ungas uteliv och inflytande.
Läs mer i rapporten från UNF

Tryggaste kommun

Hammarö kommun fortsätter att toppa listorna i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) årliga rapport över vilka kommuner som är de tryggaste i landet. Enligt ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019” är Hammarö den kommun som har lägst antal våldsbrott i förhållande till antal invånare i Sverige

Flest föreningsaktiva unga i landet

Enligt en kartläggning från SVT så visar statistiken att på Hammarö kommun är 84,8 procent av ungdomarna aktiva i en förening. Med det så är Hammarö kommun bäst i landet. Undersökningen är sammanställd utifrån Riksidrottsförbundets statistik för andelen barn och ungdomar i ålder 7-20 år som 2017 var aktiva i en idrottsförening.

 2019

Skolkommun

Hammarö kommun hamnar på plats 4 av 290 kommuner i Sverige. I undersökningen Bästa skolkommun har Lärarförbundet tio kriterier som man jämför mellan samtliga av landets 290 kommuner. Bland annat tillhör Hammarö landets bästa  när det kommer till att ha en hög andel utbildade grundskollärare och en hög andel elever som slutför sin gymnasieutbildning.

E-hälsokommun

Hammarö kommun utses till Sveriges bästa e-hälsokommun. Priset emottogs på e-hälsomässan Vitalis och priset är inrättat av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och regeringen tillsammans med ett antal samarbetspartners.

Tunstall award

Hammarö kommun får ta emot utmärkelsen Tunstall Award för Årets prestation inom vård och omsorg. Pristagaren utses av Tunstall, som är en av de största leverantörerna av teknikbaserade lösningar och tjänster för larm, tillsyn och planering inom vård och omsorg.

Internationellt miljö- och infrastrukturpris 

Projekt Tye utses som vinnare i kategorin Samverkan med lokalsamhället för sitt projekt med utbyggnaden av ett allmänt VA-nät till de boende på Tye. Det är första gången som ett svenskt projekt vinner i CEEQUALs Exceptional Achievement Awards och priset togs emot i London.

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-14