När du har byggt färdigt - slutbesked

Här kan du läsa om hur du anmäler att byggnationen är färdig och när du får börja använda det som du har byggt.

Begäran om slutbesked - enkla ärenden

Om det gäller ett enkelt ärende, använder du e-tjänsten "Begära slutbesked" och bifogar kontrollplanen som du har upprättat.
Exempel på enkla ärenden är inglasat uterum. Vid enkla ärenden har inte byggherren någon kontrollansvarig.

Slutsamråd - avancerade ärenden

Vid avancerade ärenden har byggherren en kontrollansvarig. När bygget är klart kallar den kontrollansvarige till ett slutsamråd med byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggnationen och kontrollplanen gås igenom. Vi skriver protokoll från mötet.

Slutbesked

Om allt har gått rätt till i byggprocessen och det inte finns något att anmärka på utfärdar vi ett slutbesked.

Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk

Om man tar en byggnad i bruk utan att ha fått ett slutbesked ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift, enligt plan- och bygglagen. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12