Kommunal författningssamling

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras. Hammarö kommuns författningssamling innehåller merparten av de styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder.

Sidan uppdaterad: 2024-02-23