Författningssamling

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras. Hammarö kommuns författningssamling innehåller merparten av de styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder.

De styrande dokumenten är indelade i olika kategorier enligt listan nedan. Klicka på länkarna för att komma vidare till de styrande dokumenten. 

Länkar

Arbetsordning fullmäktige

Arkiv och informationshantering

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegeringsordningar

Förtroendevalda

Lokala ordningsföreskrifter

Miljö och hälsoskydd

Reglementen

Taxor och avgifter

Tillsyn och tillstånd

Vatten och avlopp

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-10-01