Snö- och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

Plogbil som plogar snö.
Snöplog i arbete vid snöfall

Vilka vägar ansvarar kommunen för?

Hammarö kommun snöröjer kommunala vägar. Kommunen plogar inte enskilda vägar, Karta över enskilda vägar i Hammarö kommun.

Trafikverket ansvarar för:

 • Väg 554 Dingelsundsvägen,
 • väg 557 Industrileden,
 • väg 236 Hammaröleden/Skoghallsleden
 • väg 562 Hallerudsleden 
 • väg 563 Fiskvik (från Hallerudsleden till Fiskviks Gård) 

 

Under vilken period har vi vinterberedskap? 

Vi har vinterberedskap mellan slutet av november till och med mars.

När snöröjer vi?

Vi prioriterar snöröjningen efter följande ordning och snödjup vid "normal snö":

 1. Gång- och cykelvägar 4 cm
 2. Huvudvägnätet 6 cm
 3. Medelstora gator 6 cm
 4. Lokalgator 8 cm


Plogning sker på hela vägnätet över Hammarö enligt prioriteringsordningen ovan. 
Om trädgrenar eller buskar hänger ut över vägen sker ingen snöplogning, eller om fordon är parkerade på ett olämpligt sätt.

Byte av halkbekämpningsmaterial till makadam

Likt flera andra kommuner i Värmland har vi valt att byta ut vår sand som tidigare använts som halkbekämpningsmaterial på gång, cykelvägar och mindre vägar inför vintersäsongen 2022. Sand klassas numera som en ändlig resurs vilket innebär att den inte längre är tillåten att säljas som halkbekämpningsmaterial. Istället har vi börjat använda oss av makadam som har fördelen att vid väderomslag ha fortsatt effekt på vägbanan när kallt väder övergår till varmt.

Fördelarna med makadam

Sand har inte möjligheten att bibehålla sin funktion vid väderomslag. Sand sjunker igenom vilket gör att sandningen behöver upprepas. Användningen av makadam innebär att vi inte behöver sanda lika ofta. Makadam fäster bättre i underlaget med sin lite spetsigare form än vad sand gör. För dig som har som vana att cykla under vintersäsongen rekommenderar vi att byta ut dina sommardäck till dubbdäck anpassade för vinterväglag för att inte riskera slitage och i värsta fall punktering på cykeln. 

Fortsatt saltning av större leder

Makadam kommer att strös ut på gång- och cykelvägar samt vägar medan vi fortsätter att salta våra större leder för buss- och biltrafik precis som tidigare. Varför vi väljer att inte använda salt på gång- och cykelleder beror på att saltet kan blockera viktiga näringsämnen för växter och därför vill vi vara så sparsamma med det som möjligt. Saltet som används idag är så kallat befuktat salt och består av 70 % salt och 30 % vatten. Det gör att det går åt mindre salt på vägarna och att saltet inte far iväg lika lätt utanför vägbanan.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

 • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.
 • Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen.
 • Halka bekämpar du med makadam .
 • Märk upp och vid behov skydda låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar så underlättar du för maskinförarna.
 • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen.

 

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Hur anmäler jag skador på min egendom?

Hör av dig till kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller felanmäl via hemsidan och beskriv din skada så kommer vi ut, besiktar skadan och tillsammans utreder vad som kan ha orsakat skadan samt vems ansvar det kan vara. Uppföljning och reparation av plogskador sker efter avslutad säsong.

Tänk på att ert staket, mur eller häck samt övrig vegetation ska tåla ett normalt snöfall. För att uppnå största möjliga trafiksäkerhet måste vi ploga upp så breda ytor som möjligt av våra vägar och gång och cykelvägar. Den mängd snö som då kan hamna mot er tomt ska kunna tåla ett normalt snöfall. Ett normalt snöfall på våra breddgrader kan vara allt från torr till blöt snö i olika mängder som kommer under kortare eller längre tid. Vi bedömer en rapporterad plogskada utifrån dessa kriterier.

Hur hanterar vi plogsträngar?

Kommunen har inte resurser att snöröja allt samtidigt utan arbetet prioriteras enligt listan ”när snöröjer vi”. De plogsträngar som kommunens personal lägger upp är kommunens ansvar. När snöröjningen och halkbekämpningen är avslutad påbörjas upprensning av övergångställen, busshållplatser och siktröjningar i korsningar. Vår ambition att inom ett par dagar även ta bort plogsträngar framför exempelvis uppfarter. Kontakta kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller felanmäl via hemsidan så hjälper vi dig så fort tillfälle ges.

Hämta makadam    

Allmänheten kan hämta makadam vid lådorna märkta med Hammarö kommuns logotyp.
Här finner du var lådorna är placerade

Sidan uppdaterad: 2023-06-30