Psykisk ohälsa

Socialtjänsten har ansvar för att personer med psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sitt dagliga liv. Personer med varaktiga funktionshinder kan dessutom ha rätt till stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Bild av entrén till Cleveträffen. I förgrunden syns en praktfullt blommande planering i rött, vitt och blått

Boendestöd

Inom socialförvaltningen finns ett boendestöd som jobbar för att stödja personer med psykiska funktionsnedsättning. Stöd i boendet är behovsprövat och kan beviljas för personer som har psykiska funktionsnedsättning och som inte klarar av ett eget boende fullt ut. Stödet kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation och behov. Boendestöds personal ska stötta i vardagen och i sociala aktiviteter med den enskildes medverkan. Ansökningsblankett hittar du här.


Dagverksamhet, Cleveträffen

Cleveträffen har förändrade öppettider med anledning av covid -19.
Förmiddagar 08.00-12.00
Eftermiddagar 12.30-15.30
Det kommer inte att ske någon drop-in under dagen, utan man får boka in sig på förmiddag eller eftermiddag. Detta sker veckovis och senaste anmälan sker fredagar 15.30 via telefon/sms eller på plats. Har man inte bokat inte bokat något pass under veckan så är man välkommen att boka nästkommande vecka. Vid minsta förkylningssymptom, snuva, hosta och feber så stannar man hemma.
Vid frågor ring Cleveträffen på 0734604709

På Cleveträffen finns en sysselsättningsverksamhet som har öppet måndag till fredag mellan klockan 08.00-15.30. Här arbetar man för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas möjlighet till en meningsfull tillvaro utanför hemmet samt återhämtning i ett socialt sammanhang. Här kan man till exempel laga mat tillsammans, baka, prova på olika typer av skapande verksamheter eller umgås över en kopp kaffe.


Personligt ombud

Personligt ombud är en fristående hjälp för psykiskt funktionshindrade. De verkar för att varje individ får en samordnad insats av stöd och service och vård som han/hon behöver och har rätt till.

Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar fristående och enbart utifrån behov och önskemål. På länstyrelsen Värmlands hemsida kan du läsa mer om att Hammarö ingår i det centrala distriktet.


Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-08-19