Lekparker

På Hammarö finns många lekparker som inbjuder liten som äldre till att mötas och leka utomhus. Här nedan finns information om varje plats att ta del utav. Välkommen att besöka dem!

sagofigur

Abborrvägen/Gösvägen

På Abborvägens/Gösvägens lekplats kan du åka i en släntrutschkana, klättra upp i ett lektorn och gunga med dina kompisar i en kompisgunga. Du kan även gunga på en höna eller gungbräda eller leka i sandlådan.

Anneberg

På Annebergs lekplats finns två lekställningar där du kan åka rutschkana eller utmana dina kompisar i armgång. Du kan även leka i sandlådan och gunga.

Baldersplan - upprustas under 2024-2025

Serviceförvaltningen rustar upp områdeslekplatsen Baldersplan och i arbetet kommer vi för första gången utgå från riktlinjen för ytor för lek, aktivitet och möten.

När Baldersplan är färdigställd kommer området att vara inramat av vallar och växtlighet för att skapa en rumslig känsla. Rumsligheten är tänkt att uppmana till rörelse- och fantasilekar. Runt stora delar av platsen finns även naturmark. För motorik och rörelse kommer det finnas lekredskap i form av kompisgunga, karusell och vippgunga. Det finns även en liten klätterställning med rutsch för de minsta. En del av detta material är återbrukat från andra platser i kommunen. Vippgungan och kompisgungan kommer vara tillgänglighetsanpassade med hybridgräs som underlag.

Utöver lek kommer Baldersplan vara tillgängligt för utövandet av spontanidrott på gräsplanen och möblerna som kommer finnas mellan planen och lekutrustningen, inbjuder till möten. En enklare utegymsutrustning kommer också finnas för den träningssugne.

En del i utformningen är också att sprida information om olika värden på plats, dels kring biologisk mångfald och växtlighetens betydelse, dels kring arbetet mot att bli Sveriges friskaste kommun.

Champinjonvägen

På Champinjonvägens lekplats kan du göra flera spännande saker. Du kan klättra, åka rutschkana eller leka i sandlådan. Här finns också en gungbåt och en gungbräda.

Dahliavägen

På Dahliavägens lekplats kan två barn gunga. Här kan du också åka rutschkana och leka i sandlådan.

Edsviken

På Edsvikens lekplats kan du gunga tillsammans med en kompis. Här kan du även gunga på en vippgunga och åka rutschkana. Vid sandlådan finns ett lekbord.

Folkungaparken

På Folkungaplatsens lekplats finns en klätterställning med rutschkana, kompisgunga och sandlåda med lekbord. Du kan även gunga på en bil eller fisk.

Fryksellsparken

På Fryksellsparkens lekplats finns en gungställning med plats för dig och en kompis. Det finns en klätterställning med utmaningar som att klättra i nät. Du kan gunga på en bil eller en hund eller leka i sandlådan som har ett lekbord.

Jonsbolsparken

Här är lekplatsen för både stora och små.  Det finns klätterställningar med rutschkana,  traditionella gungor och kompisgunga, cykelkarusell och snurrkarusell. Det finns även en sandlåda med lekbord och en grävskopa. Här finns även grönytor, bord och bänkar. 

Kadriljvägen

På Kadriljvägens lekplats kan du gunga eller åka rutschkana. Det finns både vanliga gungor, kompisgunga, gungbräda och fjädergungor.

Kilene

På Kilenes lekplats finns gungor och gungbrädor. Du kan också klättra i en stor klätterställning eller leka i bussen.

Lövnäsparken

På Lövnäsparkens lekplats finns det lek för både stora och små. En nybyggd lekdel för de allra minsta med lekhus, klätterpyramid, karusell och en sandlåda med tillgänglighetsanpassat lekbord. Det finns traditionella gungor och en vippgunglek som ger fjärilar i magen. Klätterställningen är tillgänglighetsanpassad och har en rutschkana. I utegymmet ges många möjligheter till olika sorters övningar. Den stora spontanidrottsytan erbjuder tennisplan, basketplan och inlines/innebandyplan. Sittplatser och nya planteringar ger en härlig miljö där man kan stanna länge.

Mörudden

På Möruddens lekplats kan du gunga i en vanlig gunga eller på en groda och en tiger. Här finns också en klätterställning med rutchkana.

Segelvägen/Båtvägen

På Segelvägen/Båtvägens lekplats finns en lekborg med rutschkana och klättervägg. En sandlåda med lekbord, två gungdjur, gungbräda och gungor. Här finns även bord, bänkar och en grillring.

Skoghallsparken

Här finns kommunens största klätterställning som är tillgänglighetsanpassad med en mängd olika utmaningar. Här finns det kompisgunga, traditionella gungor och en tillgänlighetsanpassad gunga. Du kan även svinga dig fram i en linbana eller gunga på fyra olika sorters gungdjur.

Skogåsparken

Till Trekantens lekplats är det många barn som kommer och leker. Här kan du gunga i flera olika sorters gungor. Du kan även leka i lekhuset, åka rutschkana eller åka i cykelkarusellen. I sandlådan finns ett lekbord och en grävskopa.

Snoavägen

På Snoavägens lekplats kan du gunga i vanlig gunga eller på en gungbräda. Du kan också åka rutschkana, gunga på en häst eller leka i sandlådan.

Strandparken

På Strandparkens lekplats kan du gunga i en vanlig gungställning, på en bil eller en gungbräda.

Vidöåsen

Vidöåsens lekplats är toppen för dig som gillar att gunga. Här finns både vanliga gungställningar, vippgunga och gungbräda. Det finns så klart en sandlåda för dig som gillar det.

Ålvägen 18-21

På lekplatsen vid Ålvägen 18-21 kan sex barn gunga tillsammans mot varandra i en Hexagongunga. Här finns även kompisgunga och vanliga gungor. Du kan även gunga i två olika båtar eller på en fisk. Här finns även en bred rutschkana som man kan åka i tillsammans.

Sidan uppdaterad: 2024-05-16