Lövnäsparken

Under hösten 2020 och våren 2021 rustades Lövnäsparken upp efter förslag från våra Hammaröbor. Parken är en så kallad generationsmötesplats och har något för de allra minsta till de äldre barnen, ungdomar och vuxna.

Lekpark
  • I parken finns en nybyggd lekdel för de allra minsta med lekhus, klätterpyramid, karusell och en sandlåda med tillgänglighetsanpassat lekbord.
  • Det finns traditionella gungor och en vippgunglek som ger fjärilar i magen. Klätterställningen är tillgänglighetsanpassad och har en rutschkana.
  • I utegymmet ges många möjligheter till olika sorters övningar.
  • Den stora spontanidrottsytan erbjuder tennisplan, basketplan och inlines/innebandyplan.
  • Sittplatser och nya planteringar ger en härlig miljö där man kan stanna länge.

 

Se filmen om Lövnäsparken här nedan. 

 

Frågor och svar om Lövnäsparken

Vart ligger Lövnäsparken?

Lövnäsparken ligger i bostadsområdet mellan Långnäsvägen, Prästbolsvägen och Lindersvägen. du tar dig lättast till parken via gång- och cykelvägar.

Varför finns det bara en basketkorg i parken när det finns en fullstor spelplan och stolpe för två korgar?

När parken gjordes om hade vi fått in ösnkemål om fler möjligheter till fler bollsporter i parken, så vi gjorde om tennisplanen till en multisportplan, för landbandy, tennis och basket. Bollplanen är väldigt omtyckt, och särskilt basketplanen. Den är till och med så omtyckt att man inte vill sluta spela sent in på kvällar och nätter vilket stör boende i området. Då trivselregler för parken och spel på planerna inte efterföljts har vi behövt vidta åtgärder och därför har en av korgarna plockats ner. 

Finns trivselregler för parken?

Trivselregler finns för parken och för spel på planerna. Det är när dessa inte efterföljts som vi behövt vidta åtgärder genom att plocka ner en av basketkorgarna. Detta gör vi för att minska på bullret kvälls- och nattetid så att inte boende störs.

Kommer ni sätta upp basketkorgen igen?

Eftersom vi haft uppe basketkorget tidigare och behövt plocka ner den då det blivit spel sent på kvällar, så kommer vi troligtvis ta bort den permanent den här gången. Det kommer finnas en korg kvar som det fanns innan vi gjorde om i parken. 

 

Sidan uppdaterad: 2022-07-05