När du har byggt färdigt - slutbesked

Här kan du läsa om hur du anmäler att byggnationen är färdig och när du får börja använda det som du har byggt.

Begäran om slutbesked - enkla ärenden

Om det gäller ett enkelt ärende, använder du e-tjänsten "Begära slutbesked" och bifogar kontrollplanen som du har upprättat. 
Om ditt bygge skulle kräva ett slutsamråd, informerar byggnadsinspektören om det.

Installation av eldstad

Efter installation av en eldstad, ska skorstensfejarmästaren göra en besiktning och besiktningsprotokollet ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen i samband med anmälan om färdigställande.
Därefter utfärdas slutbesked varpå anläggningen kan tas i bruk.

Slutbesked

Om allt har gått rätt till i byggprocessen och det inte finns något att anmärka på, utfärdar vi ett slutbesked. 

Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk

Om man tar en byggnad i bruk utan att ha fått ett slutbesked, ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift, enligt plan- och bygglagen.
Byggsanktionsavgiften kan bli hög, så var noga med att invänta ditt slutbesked.

Sidan uppdaterad: 2023-05-12