Avfall vid fritidsbåtshamnar

Alla fritidsbåtshamnar som har minst 25 båtplatser ska ta emot allt avfall som fritidsbåtar har behov av att lämna. De ska också ha en godkänd avfallshanteringsplan.

Upprätta en avfallshanteringsplan

Transportstyrelsens hemsida finns en mall som man kan använda för att göra en avfallshanteringsplan.
Du måste inte använda mallen, men den är ett bra stöd för att få med alla uppgifter som ska lämnas.

Lämna in en avfallshanteringsplan

Din färdiga avfallshanteringsplan ska sedan skickas in till miljö- och byggnadsnämnden.
Du skickar in din plan via e-post till miljo@hammaro.se eller via vanlig post till:
Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall.

Nya regler för fritidsbåtshamnar

Från den 1 maj 2023 gäller ny föreskrift om avfallshantering för fritidsbåtshamnar.
Enligt de nya reglerna ska hamnar, med minst 25 båtplatser, ta emot fritidsbåtarnas avfall. 

Exempel på avfall

Avfall från fritidsbåtar kan exempelvis vara toalettavfall, förpackningsavfall, matavfall samt farligt avfall som spillolja, batterier och kemikalier.

För att kunna ta emot avfallet måste hamnarna ha fungerade anordningar för avfall, som har rätt kapacitet. Anordningarna ska vara rätt placerade och lagas genast om de skulle råka gå sönder.

Fritidsbåtshamnar ska enligt reglerna ha en plan för mottagande och hantering av avfall, som är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden.

Sanktionsavgift

Skulle en hamn inte ha någon godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga anordningar för mottagande av avfall, kan kommunen ta ut en sanktionsavgift (gäller för överträdelser efter den 1 januari 2024).

Mer information om de nya reglerna på Transportsyrelsens webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-10-30