Båtar och hamnar

Runt Hammarö finns många underbara kuststräckor där det går att ta sig ett dopp. Stränderna runt Hammarö är en av de mest värdefulla tillgångarna för friluftsliv och biologisk mångfald.

Båthamn full med båtar

Provtagning 

Badvattenprover tas årligen av miljö- och byggförvaltningen, mellan juni-augusti, för att kontrollera kvalitén på vattnet. Resultaten från provtagningen presenteras sedan på Badplatsen, en webbplats som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. 
Klicka här för att se provresultaten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. 

Sidan uppdaterad: 2023-08-23