När behöver jag bygglov?

Här kan du läsa om vilka åtgärder som kräver att du ansöker om bygglov.

Byggarbetsplats

Bygga nytt

Nybyggnation kräver i allmänhet bygglov.
En byggnad är en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.
En byggnad kan också vara ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt.

För en nybyggnad på 30 kvadratmeter eller mindre, så kallat Attefallshus, krävs anmälan i stället för bygglov. Se mer information under ”När ska jag anmäla” till vänster.

Bygga till

Bygga till kräver bygglov i de flesta fall.
Exempel på tillbyggnad är inglasat uterum eller att utöka byggnadens volym på annat sätt, till exempel att bygga till för fler sovrum eller större vardagsrum.

För en tillbyggnad på 15 kvadratmeter eller mindre, så kallad Attefallstillbyggnad, krävs anmälan i stället för bygglov. Se mer information under ”När ska jag anmäla” till vänster.

Ändrad användning

Det krävs bygglov för att använda en byggnad för ett nytt ändamål, om ändringen är väsentlig. Det gäller oberoende av om förändringen medför några byggnadstekniska åtgärder eller inte.
Det kan till exempel handla om ändrad användning från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik eller från ladugård till verkstad.
Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra en byggnads yttre utseende

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan, kan det krävas bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket om ändringen avsevärt påverkar byggnadens eller områdets karaktär.
Det krävs även oftast bygglov för att ta upp ett fönster i fasaden.

Ombyggnad - ändra inomhus

Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov.
Bygglov behövs dock om ändringen innebär någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

För vissa invändiga ändringar krävs en anmälan i stället för bygglov. Se mer information under ”När ska jag anmäla” till vänster.

Staket, murar och plank

Bygglov krävs för mur.
Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun bedömer att en mur sällan understiger 0,5 meter. Bygglov behövs därför normalt inte för kantstöd och liknande under 0,5 meter.

Bygglov krävs för plank, men inte för staket.
Ett staket kräver minst 50% genomsiktlighet, annars räknas det som ett plank och då krävs bygglov. Ett staket som är högre än 1.0 meter kan kräva bygglov.

Sikttriangeln vid gatukorsningar

Den så kallade sikttriangeln, sträcker sig 10 meter från korsningen. Inom denna triangel får staket, plank, mur eller växlighet inte överstiga 80 cm.
Se broschyren ”Klipp häcken och rädda liv” till höger.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-12