Tips och regler

Barn och husdjur

Barnens säkerhet är föräldrarnas ansvar. Om du har barn med dig till återvinningscentralen, se gärna till att de sitter kvar i bilen. Om de vill vara med och sortera avfall, tänk på att det är många bilar i omlopp på området, samt att det kan finnas glas och spik på marken. Lyft inte upp barnen på avlastningshyllorna!

Om du har djur med dig, låt dem alltid sitta kvar i bilen.

Bärhjälp

Kom ihåg att personalen inte har någon skyldighet att hjälpa till vid tunga lyft. Du kan alltid be om hjälp, men det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att bära besökares avfall. Det blir många lyft om dagen om de ska hjälpa alla. Försök se till att ha egen bärhjälp med dig vid behov.

Sortering av avfallet

När du kommer till återvinningscentralen förväntas det av dig att du sorterar ditt avfall. Det allra enklaste är om du har sorterat så mycket som möjligt hemma, så att det blir lättare för dig när du väl är på plats. När du slänger ditt avfall, försök att tänka på att det är många människor i rörelse omkring dig. Stå inte i din kärra och kasta avfallet mot containern – det kan lätt sprätta iväg! När du är färdig med din sortering, se dig gärna om en extra gång för att försäkra dig om att du inte har glömt kvar något, och att du har sopat rent efter dig.

Storlek på avfall

Avfall som till exempel stora plastbehållare, plastbåtar, surfingbrädor och liknande som ska slängas i containern för brännbart material måste sågas isär i mindre delar innan det kan lämnas på återvinningscentralen. I regel ska varje del inte vara större än en vanlig lastpall (120x80 cm), då de kan skapa problem när de ska in i pannan för förbränning.

Trafikregler

Vanliga trafikregler och skyltar gäller även på återvinningscentralens område. Infarten är den stora grinden som ligger rakt fram längs Hantverksvägen, intill informationsskylten. Det är inte tillåtet att åka in i lastbilsinfarten eller i någon av utfarterna. Tänk även på att hålla en låg hastighet och att inte parkera i det mittersta körfältet på rampen. 

Sidan uppdaterad: 2022-01-04