Årlig journalföring

De operatörer som har utrustning (aggregat) som omfattas av den obligatoriska läckadekontrollen, ska även journalföra relevant information.

Journalföringen innefattar ett register över mängd och typ av köldmedia som ingår i utrustningen, de mängder som eventuellt tillförs och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande.
Även uppgifter om utförda kontroller på utrustningen ska journalföras.

Aggregaten ska även ha skyltar som visar vilken typ och mängd av köldmedia de innehåller.

Sidan uppdaterad: 2019-09-09