Hammars udde

Norr om Hammarö kyrka ligger Hammars udde. Här finns Hammarös största och Värmlands näst största gravfält från järnåldern. Norr där om ligger en domarring, ganska illa åtgången efter sandtäkt. De nio stenarna, som var 12 från början, bildar inte längre någon regelbunden ring men det går att ana platsens ursprungliga utseende. Inom domarringen fanns en backstuga i början av 1800-talet.

Vitsippor Hammars udde
Vitsippsfält på Hammars udde.
Namnet Hammarsudde har inte funnits så länge. Pensionat "Hammarsudde" som fanns på uddens norra del under 1940- och 1950-talen gav namn åt hela området.
 
Här är vackert alla årstider och inbjuder till strövtåg. Här växer bland annat många fridlysta orkidéer och i maj är marken täckt av vitsippor. 

 

Pilgrimsled
12 maj 2012 invigdes en Pilgrimsled på Hammars udde. Leden är cirka tre kilometer lång.
Läs mer om Pilgrimsleden här.
Sidan uppdaterad: 2022-05-01