Hållande av giftorm

Vissa giftormar tillåts inte i bostadshus. Det är sådana ormar som kan vara svåra att hantera och som har ett mycket verksamt gift och därför är olämpliga att ha som husdjur. 
Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar, är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Giftormar som inte tillåts i bostadshus:

 • Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
 • Boomslang (Dispholidus typus)
 • Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
 • Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
 • Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
 • Pufform (Bitis arietans)
 • Russels huggorm (Vipera russelli)
 • Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
 • Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
 • Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
 • Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar)
(Ytterligare arter kan komma att föras upp på denna lista vartefter de blir aktuella.)

Uppfyllande av villkor

Tillstånd att hålla giftorm kan ges om miljö- och byggnadsnämnden anser att djurhållaren är lämplig och om givna villkor uppfylls.

 • Grundkravet är att terrarium ska hållas låsta.
 • Hållande av giftorm får endast ske i särskilt utrymme i bostaden. Detta utrymme får inte ha annat användningsområde än förvaring av terrarier och ska hållas låst då ormhållaren inte befinner sig där. Utrymmet ska hållas omöblerat eller endast sparsamt möblerat (inga gömställen).
 • Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt ska ha väl förankrade nätspärrar. Fönster i utrymmet som förvarar terrarier ska också hållas stängda.
 • Varje terrarium ska vara märkt med artens latinska och svenska namn (endast en art per terrarium).
 • På dörr till utrymme med terrarier ska det finnas en skylt med texten:
  VARNING GIFTORM ! OBEHÖRIG ÄGA EJ TILLTRÄDE. BETT KAN MEDFÖRA FARA.
 • Information om var serum finns, ska vara uppsatt på väl synligt ställe i anslutning till och i lokalen.

Bästa alternativ för förvaring av terrarier med giftorm är en lokal i byggnad för annat ändamål än bostäder. Förvaringsrummet bör då ha någon form av sluss.

Transport och överlåtelse

Giftorm får endast föras bort från förvaringsplatsen i samband med överlåtelse eller då ormhållaren själv transporterar ormarna mellan två platser. Överlåtelse eller egen transport ska meddelas miljö- och byggnadsnämnden senast två veckor före förflyttning, om inte transporten gäller akutbesök hos veterinär. Ormarna ska överlämnas/transporteras i rymningssäker behållare, tydligt märkt med uppgift om innehåll och som inte lämnas utan tillsyn.

Övrigt

 • Ormarna får endast hanteras av den/de personer som innehar tillståndet.
 • Endast myndig person kan ges tillstånd att hålla giftorm.
 • Om en giftorm lyckats rymma, ska polis omgående kontaktas.
  Telefon 114 14 eller 112.
 • Miljö- och byggförvaltningen ska snarast informeras om händelsen och grannar ska varnas snarast möjligt. 

 

Sidan uppdaterad: 2022-10-06