Lärare med elever i skolan.

Utbildning och barnomsorg

Under utbildning och barnomsorg finner du information om det mesta som rör förskole- och grundskoleverksamheten i Hammarö kommun. Här finns också sidor som rör andra verksamheter knutna till barn och ungdomar.

Välkommen till en av Sveriges bästa skolkommuner! Det är glädjande att vi har så höga resultat och trivsel från förskola och ända upp till år 9, detta visar att Hammarö kommuns skolor håller en jämn hög kvalitet genom skolåren. Det är tack vare fokuset på helhetsperspektivet för barn och elever 1-16 år som vi har så fina resultat!

Sidan uppdaterad: 2023-02-15